34 NĐT mua 2.000 tỷ đồng trái phiếu ACB

(ĐTTCO) - Theo tin từ ACB, 2.000 tỷ đồng trái phiếu của ngân hàng đã được phân phối hết cho 34 nhà đầu tư, trong đó có 27 cá nhân và 7 tổ chức.

(ĐTTCO) - Theo tin từ ACB, 2.000 tỷ đồng trái phiếu của ngân hàng đã được phân phối hết cho 34 nhà đầu tư, trong đó có 27 cá nhân và 7 tổ chức.

 

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu của ACB đạt 2.000 tỷ đồng, tương ứng với 20.000 trái phiếu. Trong đợt phát hành này, nhà đầu tư cá nhân sở hữu tỷ lệ 14,25%, và 7 tổ chức sở hữu 85,75%.

Trước đó, ACB đã có văn bản điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng. Thay vì dự kiến chỉ phát hành 8.000 trái phiếu trong đợt 1 như ban đầu, ACB sẽ chào tổng cộng bán 20.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu ra công chúng chỉ trong 1 đợt.

Đây là loại trái phiếu không có tài sản đảm bảo. Thời hạn trái phiếu là 5 năm 1 ngày, lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, điều chỉnh 1 năm 1 lần vào các Ngày đầu tiên của Kỳ tính lãi cộng biên độ 2%. Lãi suất trái phiếu áp dụng cho kỳ tính lãi 30-6-2016 đến 30-6-2017 là 8,5%/năm.

Theo kế hoạch, ACB sẽ sử dụng số tiền trái phiếu phát hành để bổ sung vào nguồn vốn cấp 2 và vốn tự có, đa dạng hóa kênh huy động vốn, hạn chế rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất do chênh lệch kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và việc sử dụng vốn.

Các tin khác