4 ngân hàng nước ngoài được tăng vốn

4 ngân hàng là Woori Bank , First Commercial Bank, Industrial Bank of Korea nh và JPMorgan Chase, N.A đều là chi nhánh tại TPHCM.

4 ngân hàng là Woori Bank , First Commercial Bank, Industrial Bank of Korea nh và JPMorgan Chase, N.A đều là chi nhánh tại TPHCM.

 Nguồn: Internet

 Nguồn: Internet

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có các văn bản chấp thuận việc tăng vốn được cấp cho 4 ngân hàng là Ngân hàng Woori Bank - Chi nhánh TPHCM, Ngân hàng First Commercial Bank - Chi nhánh TPHCM, Ngân hàng Industrial Bank of Korea - Chi nhánh TPHCM, Ngân hàng JPMorgan Chase, N.A - Chi nhánh TPHCM.

Trong đó, Ngân hàng Woori Bank - Chi nhánh TPHCM được thay đổi  mức vốn được cấp từ 15 triệu USD lên mức 67 triệu USD; Ngân hàng First Commercial Bank - Chi nhánh TPHCM được thay đổi mức vốn được cấp từ 15 triệu USD lên mức 40 triệu USD.

Ngân hàng Industrial Bank of Korea - Chi nhánh TPHCM được thay đổi  mức vốn được cấp từ 15 triệu USD lên mức 115 triệu USD; Ngân hàng JPMorgan Chase, N.A - Chi nhánh TPHCM được thay đổi  mức vốn được cấp từ 27 triệu USD lên mức 77 triệu USD.

Thống đốc NHNN yêu cầu các ngân hàng  có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn được cấp; đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; công bố nội dung thay đổi theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, các ngân hàng có đơn kèm bản sao đăng ký kinh doanh số vốn được cấp mới, đề nghị NHNN chấp thuận  thay đổi mức vốn được cấp ghi trong Giấy phép của từng ngân hàng; trong đó, có cam kết thực hiện đúng Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 1-3-2011 của NHNN.

Các tin khác