46% DN tin kinh tế chưa phục hồi năm 2013

CTCP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố báo cáo nghiên cứu thường kỳ với chủ đề “Kinh tế và tái cấu trúc kinh tế năm 2013: Từ góc nhìn của doanh nghiệp lớn.”

CTCP Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) vừa công bố báo cáo nghiên cứu thường kỳ với chủ đề “Kinh tế và tái cấu trúc kinh tế năm 2013: Từ góc nhìn của doanh nghiệp lớn.”

Công ty này đã tiến hành điều tra khảo sát ý kiến về các triển vọng kinh tế vĩ mô và tái cấu trúc doanh nghiệp từ góc nhìn của cộng đồng các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt nhất Việt Nam.

Theo báo cáo, phần lớn các doanh nghiệp cho rằng trong năm 2013, nền kinh tế chưa thể phục hồi (46% doanh nghiệp được điều tra). Đồng thời, số doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô trong sáu tháng cuối năm nay sẽ được cải thiện ít hơn hẳn số doanh nghiệp đánh giá rằng tình hình xấu đi.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp đều tỏ ra bền bỉ và chuẩn bị sẵn sàng cho những gì xấu nhất khi đa số nhận định tình hình vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Hơn 90% các nhà quản lý doanh nghiệp nhận định rằng tái cấu trúc đang diễn ra mạnh mẽ tại các doanh nghiệp và 37,74% các nhà quản lý doanh nghiệp nhận định cản trở lớn nhất đối với doanh nghiệp khi quyết định tái cấu trúc là sự thiếu hụt về nhân sự thích hợp.

Bên cạnh đó, những biến động về kinh tế không được dự báo trước cũng làm các doanh nghiệp cẩn trọng hơn khi ra quyết định tái cấu trúc. Trở ngại tiếp theo chính là sự không thống nhất giữa các lãnh đạo trong doanh nghiệp về mục tiêu tái cấu trúc.

Một số doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, cho rằng Chính phủ vẫn nên tập trung vào cải cách và tái cơ cấu kinh tế. Số doanh nghiệp này cho rằng, không nên cứu trợ doanh nghiệp yếu kém, hãy để doanh nghiệp yếu kém phá sản theo luật.

Chính từ sự phá sản đó, các doanh nghiệp mới được thành lập và các việc làm mới được tạo ra. Càng cứu trợ, doanh nghiệp càng ỉ lại vào Nhà nước.

Trước mắt, các doanh nghiệp đều chấp nhận sự thật rằng kết quả kinh doanh của họ sẽ khá xấu đi trong sáu tháng cuối năm nay.

 Số doanh nghiệp dự đoán sẽ giảm quy mô lao động và doanh thu nhiều hơn số doanh nghiệp cho rằng số lao động và doanh thu của họ sẽ tăng lên so với sáu tháng đầu năm nay.

Các tin khác