BIDV sẽ trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 8,5%

(ĐTTCO)-Sáng nay 22-10, BIDV tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua sửa đổi điều lệ của ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT).

(ĐTTCO)-Sáng nay 22-10, BIDV tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua sửa đổi điều lệ của ngân hàng, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT).

 

Đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT về việc bác bỏ nội dung: “Chủ tịch HĐQT là người đại diện pháp luật của BIDV và đại diện cho BIDV trong quan hệ tố tụng, tranh chấp, giải thể, phá sản”, đồng ý sửa đổi Khoản 5, Điều 2 có nội dung thành “Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của BIDV”.

Theo ông Phan Đức Tú, Tổng giám đốc BIDV, ngân hàng phải tuân thủ Luật Tổ chức tín dụng, trong đó có quy định Người đại diện pháp luật chỉ là 1 trong 2 vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc. Theo đó, căn cứ vào tình hình hoạt động và phát triển của BIDV, HĐQT đã lựa chọn vị trí Tổng giám đốc.

Trước khi đi đến biểu quyết, cổ đông đặt câu hỏi về vấn đề không có trong nội dung tờ trình nhưng đang được quan tâm hiện nay của BIDV là cổ tức năm 2015. Giải đáp nội dung này, ông Phan Đức Tú cho biết, trước khi tổ chức đại hội thường niên 2016, BIDV đã có văn bản gửi cơ quan chức năng dưới vai trò là cổ đông lớn nhất của BIDV, về phương án chi trả cổ tức 2015.

Tuy nhiên, do đến hạn tổ chức đại hội thường niên (30-4) mà vẫn chưa nhận được trả lời chính thức từ cơ quan Nhà nước, nên BIDV đã chưa quyết định cách thức chi trả cổ tức (bằng tiền hay bằng cổ phiếu) và xin cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định. Đến ngày 21-10 vừa qua, HĐQT ngân hàng đã có nghị quyết chính thức sẽ chi trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8,5%.

Hội đồng quản trị BIDV đã có thông báo về việc chốt danh sách và chi trả cổ tức năm 2015. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu dự kiến là ngày 4-11-2016 và ngày thực hiện chi trả 21-11-2016. Như vậy, với việc thông qua phương án trả bằng tiền mặt, BIDV sẽ phải chi khoảng 2.700 tỷ đồng để nộp cho Bộ Tài chính.

Tại đại hội cũng ghi nhận đề xuất của cổ đông, là BIDV nên thực hiện chi trả cổ tức thành nhiều đợt như 1 số ngân hàng khác (Vietcombank, MB) và có thể kết hợp chia cổ tức bằng cả tiền mặt lẫn cổ phiếu. Nếu BIDV muốn tăng vốn điều lệ, cổ đông sẵn sàng mua cổ phiếu phát hành mới với giá 10.000 đồng/CP, để giúp ngân hàng vì thị giá BIDV hiện đang ở mức 17.000 đồng/CP.

Đến hết Quý III-2016, tổng tài sản của BIDV đạt 956.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với đầu năm và đang dẫn đầu hệ thống ngân hàng cổ phần. Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đến hết 30-9-2016 đạt trên 912.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với đầu năm. Trong đó dư nợ tín dụng đạt trên 698.000 tỷ đồng, tăng trưởng 12,7%. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,72%.

Tổng nguồn vốn huy động đạt trên 887.000 tỷ đồng. Trong đó, huy động vốn tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 754.000 tỷ đồng, tăng 14,2% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế ngân hàng 9 tháng ước đạt 5.623 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 71% kế hoạch năm.

Các tin khác