Bộ Công an sẽ thanh tra Ngân hàng Nhà nước trong 45 ngày

(ĐTTCO) - Thanh tra Bộ Công an vừa quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ ngày 1-1-2021 đến thời điểm thanh tra.

Cụ thể, ngày 10-5, tại trụ sở NHNN, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, Trưởng đoàn thanh tra chủ trì buổi công bố Quyết định số 83/QĐ-X05 ngày 24-4-2024 của Chánh Thanh tra Bộ Công an, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng đối với NHNN.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng đã công bố toàn văn quyết định thanh tra đối với NHNN. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

thanhtra-1715382458124714607879.jpg
Cơ quan thanh tra Bộ Công an công bố quyết định thanh tra NHNN. Ảnh: VGP

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng yêu cầu đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, kết luận rõ các nội dung đề ra trong kế hoạch tiến hành thanh tra một cách khách quan, chính xác. Trong quá trình thanh tra, phải chấp hành pháp luật về thanh tra và các quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Về nội dung kế hoạch thanh tra, Thượng tá Đinh Văn Kha, Phó trưởng Đoàn thanh tra cho biết, các nội dung thanh tra gồm: công tác chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng; việc tổ chức các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; việc chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh mạng; phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật Nhà nước về an ninh mạng; công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng; việc bố trí kinh phí, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng; thực hiện chế độ báo cáo về công tác bảo vệ Nhà nước và an ninh mạng.

Về phía NHNN, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã tiếp thu toàn bộ nội dung quyết định thanh tra, cũng như ý kiến phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị được thanh tra chuẩn bị báo cáo và đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các tin khác