Bổ sung phương pháp thặng dư khi định giá đất

(ĐTTCO) - Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Bổ sung phương pháp thặng dư khi định giá đất

Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung vào dự thảo luật các quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng, phương pháp định giá đất đang áp dụng phổ biến: so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số.

Bộ Tài nguyên và Môi trường được yêu cầu bổ sung vào dự thảo luật các quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng, phương pháp định giá đất đang áp dụng phổ biến như: so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số.

Việc bổ sung này cần dựa trên đánh giá khách quan nguyên nhân tồn tại từng phương pháp, điều kiện áp dụng để không xảy ra khoảng trống, dẫn tới ách tắc, ảnh hưởng môi trường đầu tư, kinh doanh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề nghị các bộ, ngành hoàn thiện các quy định để theo dõi, thống kê, thu thập số liệu, biến động của thị trường đất đai, đảm bảo dữ liệu đầu vào chính xác cho từng phương pháp. Khi có đủ cơ sở dữ liệu giá đất thị trường sẽ nghiên cứu quy định lộ trình áp dụng phương pháp định giá đất theo vùng giá trị, thửa đất chuẩn.

Được biết, trong quy định hiện nay về định giá đất được xác định theo một trong 5 phương pháp là so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư và hệ số điều chỉnh giá đất. Dù vậy, trong dự thảo sửa đổi Nghị định số 44, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã loại bỏ phương pháp thặng dư chỉ để lại ba phương pháp là so sánh, thu nhập và hệ số điều chỉnh giá đất.

Các tin khác