Bộ trưởng Tài chính hứa nợ công chỉ dành đầu tư

Trấn an các đại biểu và cử tri về tình hình nợ công tăng cao cũng như việc sử dụng nợ công có đúng mục đích, Bộ trưởng Tài Chính - Đinh Tiến Dũng đã đăng đàn hứa như trên.

Trấn an các đại biểu và cử tri về tình hình nợ công tăng cao cũng như việc sử dụng nợ công có đúng mục đích, Bộ trưởng Tài Chính - Đinh Tiến Dũng đã đăng đàn hứa như trên.

 

Tại phiên chất vấn sáng 17-11, Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định: “Nợ công đang được kiểm soát theo lộ trình và chỉ dành để đầu tư cho phát triển”

Một trong những vấn đề chưa an tâm trong 5 năm qua, được Bộ trưởng Tài Chính thừa nhận là bội chi quá cáo, phát hành trái phiếu Chỉnh phủ quá nhiều, điều này đã tác động ngược lại khiến nợ công tăng lên.

Lý do tiếp theo làm nợ công tăng theo Bộ trưởng là giá dầu thô giảm, trong khi Việt Nam thực hiện các chính sách giảm thuế, tái cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước... Điều này làm cho tỉ lệ thu ngân sách nhà nước chỉ còn 9,8%, giảm sâu so với 20,8% cùa giai đoạn 2008-2010.

Ông Đinh Tiến Dũng khẳng định các chính sách của Chính phủ và Quốc hội đã đúng hướng vì tổng thu ngân sách vẫn tăng gấp đôi so với giai đoạn 2006-2010.

Tuy nhiên ộ trưởng Tài Chính lại giải thích, tỉ lệ chi cho an sinh xã hội tăng 18%, gần gấp đôi tỉ lệ tăng thu. Hơn nữa, việc phát hành trái phiếu đến 390 ngàn tỉ (vượt 170 ngàn tỉ so với kế hoạch), tăng gấp 3 lần giai đoạn 2006-2010 đã tạo áp lực cho nợ công.

Bộ trưởng Tài Chính hứa: “Sẽ kiên quyết nợ công chỉ chi đầu tư phát triển, Quản lý chặt chẽ khoản vay. Đặc biệt là vay về cho vay lại thì tăng cho vay lại và giảm cấp phát”.

Nói dài dòng, Bộ trưởng Tài Chính bị chủ tọa cắt lời

Đọc hàng loạt con số trong hơn 20 phút đầu tiên, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã bị chủ tọa Phó chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn cắt lời: “Bộ trưởng nói gọn gọn lại, còn nhiều đại biểu chờ chất vấn”.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng xin thêm 15 phút nữa nhưng nói chưa được một phút thì Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cắt tiếp: “Bộ trưởng trả lời rõ câu hỏi còn gần 70 ngàn tỉ tiền thuế có thu được không?”.

Bộ trưởng Dũng đáp: “Thu được! Đã thu 32 ngàn tỉ, vẫn còn 34 ngàn tỉ sẽ thu sắp tới”.

Chủ tịch Quốc hội: “Vậy là được rồi, kết thúc được rồi, còn báo cáo giải trình gửi cho đại biểu sau”. Tuy nhiên sau đó bộ trưởng Đinh Tiến Dũng vẫn giải thích thêm và chủ tịch Quốc hội lại tiếp tục nhắc.

Các tin khác