Bội chi ngân sách 9 tháng 152.000 tỷ đồng

(ĐTTCO) -Theo Bộ Tài chính, cân đối ngân sách nhà nước 9 tháng qua bội chi là 152,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 59,9% dự toán năm.

(ĐTTCO) -Theo Bộ Tài chính, cân đối ngân sách nhà nước 9 tháng qua bội chi là 152,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 59,9% dự toán năm.

 

Bộ Tài chính vừa cho biết, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 718,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán năm, tăng 5,2% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa đạt 579,6 nghìn tỷ đồng, bằng 73,8% dự toán năm, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2015. Ước đến hết tháng 9, thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt khoảng 84% dự toán năm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp (dưới 75% dự toán), như: thu phí, lệ phí; thu khác ngân sách. Đặc biệt, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước chỉ đạt 57,4% dự toán năm, bằng 96,7% so cùng kỳ năm 2015.

Về nguyên nhân thu đạt thấp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí cho biết, chủ yếu do ảnh hưởng của giá dầu, khí giảm, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí khó khăn, số thu nộp ngân sách giảm.

Cụ thể, thu từ dầu thô 9 tháng ước đạt 29,8 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán năm, giảm 41,9% so cùng kỳ năm 2015. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tổng 9 tháng ước đạt 194,7 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán năm, tăng 3,9% so cùng kỳ năm 2015; sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (89 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt 105,7 nghìn tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán năm, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Đối với chi ngân sách nhà nước, Thứ trướng Nguyễn Hữu Chí cho hay, tổng chi NSNN 9 tháng 870,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán năm, tăng 5,7% so cùng kỳ năm 2015, trong đó chi đầu tư phát triển 138,86 nghìn tỷ đồng, bằng 54,5% dự toán năm, tăng 9,1% cùng kỳ năm 2015; chi trả nợ và viện trợ 117,2 nghìn tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán năm, tăng 2,1% so cùng kỳ năm 2015.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 609,3 nghìn tỷ đồng, bằng 73,9% dự toán năm, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2015.

Với thực tế thu chi đó, cân đối ngân sách nhà nước 9 tháng qua là 152,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 59,9% dự toán năm./.

Các tin khác