Cần Giờ bố trí 12 vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy phục vụ phát triển du lịch

(ĐTTCO) - UBND TPHCM chấp thuận chủ trương cho UBND huyện Cần Giờ bố trí 12 vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy phục vụ phát triển du lịch trên các tuyến sông thuộc địa bàn huyện Cần Giờ. 
 Cần Giờ bố trí 12 vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy phục vụ phát triển du lịch

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất các vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy phục vụ phát triển du lịch trên các tuyến sông thuộc địa bàn huyện cần Giờ.

Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận chủ trương cho UBND huyện Cần Giờ bố trí 12 vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy phục vụ phát triển du lịch trên các tuyến sông thuộc địa bàn huyện Cần Giờ theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải.

Đồng thời, giao UBND huyện Cần Giờ phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát, cập nhật vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy vào quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của địa phương để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Cùng với đó, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục giao thuê đất, biện pháp bảo vệ môi trường; thủ tục thiết lập, công bố hoạt động đối với 12 vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy phục vụ phát triển du lịch trên các tuyến sông thuộc địa bàn huyện Cần Giờ theo đúng quy định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao hướng dẫn UBND huyện Cần Giờ tổ chức cập nhật điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định; tổ chức thẩm định, trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Sở Du lịch phối hợp, hướng dẫn UBND huyện Cần Giờ triển khai các sản phẩm, dịch vụ du lịch đường thủy tại các vị trí neo đậu phương tiện, tạo sân chơi, kết nối các loại hình du lịch nhằm thu hút khách du lịch đến huyện Cần Giờ....

Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn thủ tục và thực hiện công bố hoạt động các vị trí vùng nước neo đậu phương tiện thủy phục vụ đưa rước hành khách, khách du lịch trên các tuyến đường thủy nội địa theo quy định.

nhằm phát triển du lịch TPHCM, đặc biệt là tiềm năng du lịch trên sông Sài Gòn, giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp Sở Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát chọn một vị trí điển hình, tham mưu đề xuất UBND TPHCM thí điểm thực hiện đầu tư các loại hình dịch vụ, hoạt động du lịch ven sông Sài Gòn để có cơ sở đánh giá và mở rộng cho nhiều vị trí trên tuyến sông Sài Gòn và các tuyến kênh rạch trên địa bàn TPHCM.

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Danh không chính, ngôn không thuận

Danh không chính, ngôn không thuận

(ĐTTCO) - Vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ làm 56 người tử vong được xem là nghiêm trọng nhất sau 21 năm, chỉ sau vụ cháy Trung tâm Thương mại quốc tế ITC ở TPHCM năm 2002.