Chiều nay 24-6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết mới cho TPHCM

(ĐTTCO) - Theo chương trình làm việc, chiều nay 24-6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.
Chiều nay 24-6, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết mới cho TPHCM

Trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 5, hôm nay, Quốc hội sẽ họp riêng để bàn về công tác nhân sự, thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Đặc biệt, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Hôm nay (ngày 24-6), Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

Hôm nay (ngày 24-6), Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước đó thảo luận tại tổ cũng như tại hội trường, đa số ý kiến nhất trí với phạm vi chính sách của dự thảo nghị quyết và cho rằng nội dung các quy định trong dự thảo nghị quyết phù hợp với các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội.

Các chính sách nêu trong dự thảo nghị quyết khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực, bảo đảm tính kế thừa Nghị quyết 54 của Quốc hội. Đồng thời tích hợp một số chính sách mới tương đồng chính sách đặc thù của các tỉnh, thành phố đã được Quốc hội cho phép áp dụng.

Dự thảo nghị quyết quy định 2 nhóm. Đầu tiên là nhóm các chính sách đã được quy định tại Nghị quyết 54 và các nghị quyết cơ chế đặc thù đã được áp dụng các địa phương khác hoặc đang quy định tại các dự thảo luật trình Quốc hội.

Kế đến là nhóm các chính sách mới lần đầu tiên được quy định tại dự thảo nghị quyết với 4 nhóm vấn đề gồm: đầu tư; tài chính - ngân sách; quản lý đất đai, quy hoạch; tổ chức bộ máy TPHCM và TP Thủ Đức.

Đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 24-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 24-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo chương trình làm việc ngày 24-6, buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Bộ trưởng Bộ Công an giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Cuối giờ sáng, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.

Đầu giờ chiều, Quốc hội tiếp tục họp về công tác nhân sự. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Cùng với đó, biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề "việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng".

Các tin khác