Chính phủ cương quyết xử lý sai phạm tại Vinashin

Tên của bạn (*)

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, khẳng định những sai phạm tại Tập đoàn Vinashin đã được Chính phủ kiểm tra, kiểm điểm làm rõ đến từng bộ trưởng và các thành viên liên quan, Chính phủ đã báo cáo rất rõ ràng trước Quốc hội. Những người liên quan để xảy ra sai phạm đã bị bắt giam chờ xử lý. Kết luận thanh tra cũng được công bố công khai, nhiều nội dung, vụ việc đã được kiến nghị chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ đến cùng. Thái độ của Chính phủ rất rõ ràng và rất cương quyết.

“Việc trả nợ của Vinashin là tất yếu, nhưng trả vào thời điểm nào sẽ yêu cầu tập đoàn cũng như các thành viên chức năng xem xét, lên một lộ trình cụ thể” - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định. Đồng thời nhắc lại chủ trương nhất quán của Chính phủ không để tan rã Vinashin mà tiếp tục xây dựng phát triển ngành đóng tàu của Việt Nam.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về kết quả thanh tra Vinashin của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, Thủ tướng đồng ý với toàn bộ kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mà Thanh tra Chính phủ phát hiện; các bộ, ngành liên quan kiến nghị hướng khắc phục những tồn tại, sai phạm của tập đoàn này.

Tính đến cuối năm 2009, Vinashin đã không còn bảo toàn được vốn nhà nước giao, để thâm hụt gần 5.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Theo Thanh tra Chính phủ, những thiệt hại nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó đáng chú ý là quá trình xây dựng thể chế - hệ thống thành viên tập đoàn cũng như việc huy động - quản lý và sử dụng vốn. Hội đồng quản trị Công ty mẹ Vinashin hoạt động thiếu trách nhiệm, là một điển hình trong việc huy động, quản lý và sử dụng vốn bừa bãi (tính đến giữa năm 2010, tổng vốn vay ngắn - dài hạn của tập đoàn lên đến 72.000 tỷ đồng).

Các tin khác