Chính thức gia hạn Thông tư 02 đến hết năm 2024

(ĐTTCO) - Thông tin này được lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chia sẻ hội nghị trực tuyến toàn ngành về giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng năm 2024 diễn ra sáng 19-6.

Chính thức gia hạn Thông tư 02 đến hết năm 2024

Cụ thể, NHNN cho biết, Thông tư 06/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2023/TT-NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn đã được ban hành vào ngày 18-6.

Theo đó, Thông tư 02 về cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ sẽ kéo dài thời gian thực hiện đến hết ngày 31-12. NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng theo dõi tình hình thực hiện Thông tư 06/2024/TT-NHNN, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

NHNN cũng cho biết, hoạt động tín dụng ngân hàng luôn là nội dung được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo sát sao với các văn bản nghị quyết, chỉ thị, công điện, thông báo chỉ đạo NHNN và ngành ngân hàng đẩy mạnh triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng đối với người dân, doanh nghiệp, kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Về phía NHNN, đã kịp thời ban hành 8 văn bản chỉ đạo toàn hệ thống về công tác tín dụng. Cùng với đó, NHNN đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp từ hoàn thiện cơ chế, chính sách (ban hành Thông tư 06 kéo dài thời gian thực hiện chính sách tại Thông tư 02 về cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ đến hết ngày 31-12) đến công tác chỉ đạo điều hành hoạt động tín dụng, lãi suất, đẩy mạnh giải ngân các chương trình, chính sách tín dụng.

Các tin khác