Để Nghị quyết 98 đạt hiệu quả cao nhất

Để Nghị quyết 98 đạt hiệu quả cao nhất

(ĐTTCO) - Bộ trưởng Bộ KH-ĐT đã cuộc trao đổi xung quanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM có hiệu quả, nhanh chóng đi vào cuộc sống.