HĐND TPHCM bàn nhiều quyết sách để thực hiện Nghị quyết 98

(ĐTTCO) -Sáng nay 19-9, HĐND TPHCM khóa X, tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề, quyết định các nội dung cấp bách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

HĐND TPHCM bàn nhiều quyết sách để thực hiện Nghị quyết 98

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, kỳ họp diễn ra trong 1 ngày để xem xét, quyết định các nội dung cấp bách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Cùng với đó, tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND TPHCM Khóa X.

Chủ tịch HĐND TPHCM điểm lại tình hình kinh tế - xã hội TPHCM trong 8 tháng đầu năm. Tại kỳ họp này, HĐND TPHCM sẽ xem xét thông qua các dự thảo Nghị quyết về những nội dung trọng tâm thuộc thẩm quyền HĐND TPHCM liên quan việc cụ thể hóa Nghị quyết 18 của HĐND TPHCM triển khai thực hiện Nghị quyết 98.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, HĐND TPHCM xem xét các tờ trình của UBND TPHCM về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM; cơ cấu tổ chức bộ máy tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP Thủ Đức; danh mục dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu áp dụng loại hợp đồng BOT.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TPHCM thảo luận, quyết định thông qua các tờ trình quan trọng, cấp thiết đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa - y tế - giáo dục. Đồng thời, HĐND TPHCM sẽ triển khai kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 đối với người giữ chức vụ do HĐND TPHCM bầu, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội.

Cũng trong khuôn khổ kỳ họp lần này, HĐND TPHCM tổ chức tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Lập đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, văn bản chỉ đạo của Hội đồng Dân tộc Quốc hội.

Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu khai mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu khai mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, sơ kết giữa nhiệm kỳ hoạt động HĐND TPHCM khóa X, qua đó phân tích, tìm ra nguyên nhân những hạn chế, cũng như phát huy những kết quả đã đạt được trong tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Cùng với đó, ghi nhận, khen thưởng, động viên các tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động giám sát của HĐND TPHCM để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố trong thời gian tới.

Đại biểu HĐND TPHCM thông qua chương trình kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu HĐND TPHCM thông qua chương trình kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị đại biểu HĐND TPHCM, các đại biểu tham dự kỳ họp phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, khách quan trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong thảo luận, cho ý kiến.

Các đại biểu HĐND TPHCM dự kỳ họp thứ 11. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu HĐND TPHCM dự kỳ họp thứ 11. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ đó, xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả các nguồn lực trong đầu tư, các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố; để việc thi hành Luật, Nghị quyết được đi vào cuộc sống và triển khai đồng bộ, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của nhân dân TPHCM.

Các tin khác