Chứng chỉ chuẩn mực báo cáo tài chinh quốc tế

(ĐTTC) - Cùng với việc Bộ Tài chính có bước tiến lớn về hoàn thiện Chuẩn mực Kế toán Việt Nam hướng đến Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), các chuyên gia tài chính nay có thể hiểu hơn về chuẩn mực quốc tế với sự ra mắt chứng chỉ Diploma về Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế của ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc) tại Việt Nam.

(ĐTTC) - Cùng với việc Bộ Tài chính có bước tiến lớn về hoàn thiện Chuẩn mực Kế toán Việt Nam hướng đến Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), các chuyên gia tài chính nay có thể hiểu hơn về chuẩn mực quốc tế với sự ra mắt chứng chỉ Diploma về Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế của ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc) tại Việt Nam.

 

Chứng chỉ Diploma về Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (DipIFR) - được giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam vào ngày 21-1, được thiết kế nhằm nâng cao kiến thức về IFRS cho chuyên gia tài chính, giúp họ hiểu những khái niệm và nguyên tắc đằng sau các chuẩn mực đó và từ đó áp dụng chúng trên thị trường quốc tế.

Chứng chỉ được ra mắt tại thời điểm nhu cầu chuẩn bị báo cáo tài chính theo chuẩn IFRS ngày càng cao với khoảng 10.000 công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam đều yêu cầu báo cáo theo tiêu chuẩn quốc tế.

ACCA là Hiệp hội nghề nghiệp quốc tế đầu tiên đưa IFRS vào hệ thống bằng cấp của mình, tin rằng tiêu chuẩn quốc tế rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế vì chúng tạo ra chuẩn mực để so sánh và tạo ra sự minh bạch trên toàn cầu. Điều này nghĩa là các nhà đầu tư, người đang xem xét việc đầu tư trên phạm vi quốc tế, có thể hưởng lợi từ tính minh bạch ngày càng cao và ngày càng dễ so sánh hơn.

Hơn nữa, doanh nghiệp không phải mất phí để tuân theo vô số nguyên tắc báo cáo tài chính khác nhau. Am hiểu chuẩn mực quốc tế cũng giúp ích cho chuyên gia tài chính muốn làm việc tại các quốc gia khác nhau hoặc cho các công ty khác nhau.

Phát biểu về việc ra mắt chứng chỉ DipIFR tại Việt Nam, Bà Lucia Real Martin, Giám đốc, Các thị trường mới nổi, ACCA Toàn Cầu, cho biết: "Khóa học do chúng tôi thiết kế nhằm nâng cao kiến thức cho chuyên gia tài chính, giúp họ hiểu hơn về Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế và cho phép áp dụng những chuẩn mực này, cũng như những khái niệm và nguyên tắc chi phối; để họ có thể áp dụng chuẩn mực thích hợp cho những thành phần chính trong báo cáo tài chính; xác định và áp dụng các yêu cầu công khai thông tin trong báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính đối với các công ty và lập báo cáo tài chính cho tập đoàn.”

Các tin khác