Từ khóa: #Cổ Loa

Vén màn bí mật 'thành ốc tiên xây' Cổ Loa

Vén màn bí mật 'thành ốc tiên xây' Cổ Loa

(ĐTTCO) - Sách Đại Việt Sử Ký toàn thư có ghi rõ: "Rồi đó, vua Thục đắp thành ở Việt Thường, rộng nghìn trượng, xoáy tròn như hình ốc, cho nên gọi là Loa thành, lại gọi là thành Tư Long và người đời Đường gọi là thành Côn Lôn, ý nói thành ấy rất là cao".