Có thể không đạt kế hoạch xuất khẩu năm 2015

Sau 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt 148,7 tỷ USD, có thể không đạt kế hoạch năm 2015.

Sau 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt 148,7 tỷ USD, có thể không đạt kế hoạch năm 2015.

 

Theo Tổng cục Thống kê, với giá dầu thô và một số mặt hàng nông sản giảm, kim ngạch xuất khẩu cả năm 2015 có thể sẽ không đạt kế hoạch đề ra là tăng 10% so với năm 2014. Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 150 tỷ USD.

Trong tháng 11, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 14,3 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung trong 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 148,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 43,6 tỷ USD, giảm 2,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 105,1 tỷ USD, tăng 13,5%.

Về nhập khẩu, ước tính kim ngạch nhập khẩu của cả nước trong tháng 11 đạt 14,5 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 152,5 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 62,3 tỷ USD, tăng 8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 90,2 tỷ USD, tăng 18,1%.

Nhập siêu 11 tháng 3,8 tỷ USD

Tháng 10, cả nước xuất siêu 500 triệu USD. Tháng 11, ước tính cả nước nhập siêu 200 triệu USD. Tính chung 11 tháng, ước tính nhập siêu đạt 3,8 tỷ USD, bằng 2,5% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,8 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 15 tỷ USD. Riêng nhập siêu từ thị trường Trung Quốc 11 tháng là 29,5 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Tổng cục Thống kê cho biết tỷ lệ nhập siêu ước tính đạt kế hoạch dưới 5% so với kim ngạch xuất khẩu.

Các tin khác