Đạm Cà Mau vượt chỉ tiêu sản xuất và tiêu thụ

(ĐTTCO) - Năm 2016 khép lại với nhiều khó khăn cho ngành phân bón nói chung và CTCP phân bón dầu khí Cà Mau (Đam Cà Mau) nói riêng. Song Đạm Cà Mau đã đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả nhà máy với công suất trung bình 103% và nâng công suất thành công trong những tháng cuối năm ở mức 110%, hoàn thành vươt mức kế hoạch sản xuất và tiêu thụ.

(ĐTTCO) - Năm 2016 khép lại với nhiều khó khăn cho ngành phân bón nói chung và CTCP phân bón dầu khí Cà Mau (Đam Cà Mau) nói riêng. Song Đạm Cà Mau đã đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả nhà máy với công suất trung bình 103% và nâng công suất thành công trong những tháng cuối năm ở mức 110%, hoàn thành vươt mức kế hoạch sản xuất và tiêu thụ.

 

Trong bối cảnh giá ure thế giới thấp nhưng giá bán của Đạm Cà Mau vẫn duy trì cao hơn so với giá ure nhập khẩu trên thị trường nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế và thương hiệu hàng đầu ở thị trường ure nội địa. Năm 2016 sản lượng sản xuất ure quy đổi của Đạm Cà Mau đạt 804.000 tấn, đạt 102% kế hoạch năm, sản lượng tiêu thụ ure quy đổi đạt 813.760 tấn, đạt 104% kế hoạch năm.

Đối với các chỉ tiêu tài chính, công ty đã điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, Đạm Cà Mau quyết định giảm doanh thu hợp nhất từ 5.845 tỷ đồng xuống còn 5.092 tỷ đồng. Chỉ tiêu doanh thu tuy giảm nhưng đây là kết quả khả quan so với mức sụt giảm của giá ure thế giới.

Đối với chỉ tiêu lợi nhuận, theo kết luận của thanh tra Bộ Tài Chính sẽ điều chỉnh giảm quỹ đầu tư phát triển 286 tỷ đồng đồng nghĩa với việc giảm vốn chủ sở hữu cuối kỳ, do đó chỉ tiêu lợi nhuận điều chỉnh giảm tương ứng với quy định đảm bảo đạt 12% tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Theo đó, lơi nhuận trước và sau thuế cũng điều chỉnh còn 654 tỷ đồng và 621 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu khác của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 vẫn được giữ nguyên như đã thông qua tại nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016.  

Các tin khác