Đấu thầu 7.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày hôm nay 30-6 HNX sẽ tổ chức đấu thầu 7.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành theo phương thức đấu thầu là cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày hôm nay 30-6 HNX sẽ tổ chức đấu thầu 7.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành theo phương thức đấu thầu là cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất.

Trong tổng số trái phiếu 7.000 tỷ đồng đấu thầu lần này có kỳ hạn 2 năm là 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm là 2.500 tỷ đồng và 5 năm là 2.000 tỷ đồng, cùng phát hành vào ngày 4-7-2011 và ngày đáo hạn lần lượt là 4-7-2013, 4-7-2014 và 4-7-2016, tùy theo kỳ hạn.

Toàn bộ số trái phiếu này được bán bằng mệnh giá và thanh toán tiền lãi theo phương thức thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày trùng với ngày phát hành từ năm 2012 đến năm đáo hạn, còn toàn bộ tiền gốc được thanh toán một lần khi đến hạn.

HNX cũng cho biết, ngày 1-7 sẽ tổ chức đấu thầu 1.550 tỷ đồng trái phiếu Ngân hàng Chính sách xã hội được Chính phủ bảo lãnh. Số trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm và 5 năm, cùng phát hành ngày 5-7-2011, ngày đáo hạn là 5-7-2014 và 5-7-2016. Đối với trái phiếu kỳ hạn 3 năm có khối lượng gọi thầu là 550 tỷ đồng, còn 1.000 tỷ đồng dành cho kỳ hạn 5 năm.

Phương thức đấu thầu là đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất, bán bằng mệnh giá. Phương thức thanh toán lãi là tiền lãi thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày trùng với ngày phát hành.

Các tin khác