Đề xuất 2 tập đoàn lập dự án 3 tuyến ĐSĐT Hà Nội

(ĐTTCO) - Văn phòng Chính phủ vừa lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về việc giao 2 nhà đầu tư là Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn T&T tự bỏ kinh phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (đề xuất dự án) các dự án đoạn, tuyến đường sắt đô thị (ĐSĐT) Hà Nội ưu tiên thực hiện từ nay tới năm 2025.

Đề xuất 2 tập đoàn lập dự án 3 tuyến ĐSĐT Hà Nội
Trước đó, UBND TP Hà Nội đã trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương giao các nhà đầu tư lập đề xuất dự án các tuyến ĐSĐT số 5, số 2 và số 4. Đây là 3 tuyến ĐSĐT TP Hà Nội sẽ ưu tiên thực hiện trong giai đoạn đến 2025. Cụ thể, TP Hà Nội đề xuất Thủ tướng đồng ý về chủ trương giao Tập đoàn Vingroup lập đề xuất đầu tư thực hiện theo hình thức PPP (đối tác công - tư), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) các tuyến số 5 đoạn Văn Cao - Vành đai 4 - Hòa Lạc, dài 38,4km; tuyến số 2 đoạn Trầng Hưng Đạo - Thượng Đình, dài 5,9km. Giao Tập đoàn T&T đề xuất đầu tư thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BT tuyến số 4 đoạn Mê Linh - Sài Đồng - Liên Hà, dài 54km.
Phải nói thêm rằng cả 3 dự án ĐSĐT Hà Nội do Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn T&T đề xuất đều được thực hiện theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng. Và để thực hiện một số tuyến ĐSĐT trên địa bàn theo PPP, TP Hà Nội từng đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất của TP giai đoạn 2011-2020 thêm 6.000ha đất, tổng giá trị tiền sử dụng đất ước tính lên tới 300.000 tỷ đồng (khoảng 15 tỷ USD) để làm quỹ đất đối ứng cho nhà đầu tư BT và đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện các dự án giao thông.
Các dự án ĐSĐT Hà Nội có vốn đầu tư lớn, vì vậy đến nay có nhiều dự án không huy động đủ vốn để thực hiện đúng tiến độ. Trong đó, tuyến số 2 đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2016-2020, sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản, có tổng mức đầu tư dự kiến 23.023 tỷ đồng; tuyến số 5 Văn Cao - Vành đai 4 - Hòa Lạc thực hiện theo PPP; tuyến số 4 Mê Linh - Sài Đồng - Liên Hà dự kiến thực hiện sau năm 2030.
UBND TP Hà Nội cho biết thêm, sau khi công khai quy hoạch các tuyến ĐSĐT Hà Nội và kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân tham gia dự án, đã có nhiều nhà nhà đầu tư bày tỏ quan tâm, nghiên cứu đầu tư các tuyến ĐSĐT, nhưng đến nay mới chỉ có 2 nhà đầu tư (nêu trên) chính thức đăng ký xin triển khai thủ tục đề xuất dự án. Theo đó, Vingroup và T&T đều cam kết với TP Hà Nội, khi được giao nghiên cứu đề xuất dự án sẽ tự ứng vốn để triển khai. Hơn nữa, cả 2 nhà đầu tư này đều không yêu cầu được bồi hoàn kinh phí và sẵn sàng bàn giao lại toàn bộ hồ sơ, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án ĐSĐT cho TP và đơn vị được lựa chọn để tiếp tục triển khai đầu tư. Nhưng trong trường hợp được lựa chọn là nhà đầu tư chính thức, cả 2 nhà đầu tư này lại đề nghị được hạch toán chi phí vào chi phí của dự án.
Trên cơ sở đề xuất của 2 nhà đầu tư Vingroup và T&T, UBND TP Hà Nội nhận thấy các DN này đều là nhà đầu tư trong nước, phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 35/TB-VPCP về việc ưu tiên kêu gọi các nhà đầu tư trong nước, có năng lực quản trị, năng lực tài chính, đã thực hiện các dự án nhóm A. Cả 3 dự án ĐSĐT Hà Nội nêu trên đều là các dự án quan trọng quốc gia, việc quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và Quốc hội. Để triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định, TP Hà Nội phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận giao Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn T&T tự bỏ kinh phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (đề xuất dự án) và báo cáo nghiên cứu khả thi (lập dự án). Sau khi được chấp thuận, UBND TP Hà Nội sẽ yêu cầu 2 nhà đầu tư khẩn trương thuê tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm, năng lực để thực hiện.
Đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đã đồng ý về chủ trương cho phép Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn T&T lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 3 tuyến ĐSĐT số 2, số 4, và số 5. Dự kiến, trong năm nay Hà Nội sẽ trình Thủ tướng xem xét, báo cáo Quốc hội thông qua.

Các tin khác