Đề xuất thay đổi quy định quản lý quy hoạch cảng hàng không, sân bay

(ĐTTCO) -Bộ Giao thông vận tải cho biết, từ ngày 01/01/2019 Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, các quy định của Nghị định 102/2015/NĐ-CP, Thông tư 17/2016/TT-BGTVT liên quan đến quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng chưa được sửa đổi, bổ sung, thay thế dẫn đến khó khăn vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật.

Đề xuất thay đổi quy định quản lý quy hoạch cảng hàng không, sân bay
Đây là một trong những nội dung được đề xuất tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Thông tư số 51/2018/TT-BGTVT ngày 19/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Về quy hoạch cảng hàng không, sân bay, ngày 12/4/2019 Bộ Tư pháp đã có văn bản số 1279/BTP-PLQT trả lời văn bản số 530/BXD-HĐXD ngày 20/3/2019 của Bộ Xây dựng cụ thể “Theo khoản 1 Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch khu chức năng (trước đây là khu chức năng đặc thù theo khoản 25 Điều 3 Luật Xây dựng) không bao gồm cảng hàng không, sân bay. Do đó, quy định tại các Điều 24 đến 28 Luật Xây dựng không áp dụng đối với việc lập quy hoạch xây dựng cảng hàng không, sân bay.”

Hiện nay trong quá trình thực hiện, do không có quy hoạch chi tiết 1/500 tại cảng hàng không sân bay nên các cơ quan, đơn vị không thể hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng, dẫn đến các dự án bị chậm tiến độ, đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến việc đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng hàng không sân bay không thể đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không thực tế. Cục Hàng không Việt Nam đang triển khai các dự án quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch gồm: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết các cảng hàng không: Côn Đảo, Vinh, Sapa, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc; thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu chức năng tỷ lệ 1/500 của cảng hàng không quốc tế Long Thành; phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu chức năng tỷ lệ 1/500 của hạng mục công trình tại các cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Cát Bi, Phú Bài, Vinh.

Theo quy định tại Phụ lục 2 Luật Quy hoạch quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành là quy hoạch cảng hàng không, sân bay và quy hoạch vùng thông báo bay. Để đáp ứng nhu cầu quản lý về quy hoạch liên quan đến công tác đầu tư, xây dựng cảng hàng không sân bay cần thiết phải có hai loại hình quy hoạch là: Quy hoạch chi tiết cảng hàng không, sân bay (Tỷ lệ bản đồ 1/2000) và Quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng (Tỷ lệ bản đồ 1/500). Tuy nhiên, chưa có văn bản xác định thẩm quyền phân chia quy hoạch cảng hàng không sân bay theo Luật Quy hoạch thành hai loại quy hoạch là “quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng”.

Do đó, cần thiết thay thế toàn bộ nội dung liên quan đến quản lý quy hoạch tại Thông tư 17/2016/TT-BGTVT.

Các tin khác