Đến 2015, EVN thoái hết vốn tại 7 CTCP

Đó là mục tiêu mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đặt ra trong lộ trình thoái vốn ngoài ngành thuộc các lĩnh vực bất động sản, tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm.

Đó là mục tiêu mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đặt ra trong lộ trình thoái vốn ngoài ngành thuộc các lĩnh vực bất động sản, tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm.

Theo EVN, tính đến ngày 31/12/2012, EVN có vốn góp trực tiếp tại 7 công ty cổ phần (CTCP) hoạt động ngoài lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính, bao gồm: 3 CTCP thuộc lĩnh vực bất động sản và 4 CTCP thuộc lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm.

Các khoản đầu tư của EVN vào các CTCP ngoài ngành nghề kinh doanh về cơ bản đều được bảo toàn và phát triển vốn. Tuy vậy, 7 CTCP hoạt động ngoài lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính kể trên đều thuộc đối tượng EVN phải thoái vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng số vốn góp của EVN tại 7 CTCP hoạt động ngoài lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính đến thời điểm 31/12/2012 là 2.334,2 tỷ đồng; đến thời điểm 31/12/2013 là 2.072,2 tỷ đồng.

Hiện EVN đang tích cực triển khai thoái vốn để đến năm 2015, sẽ hoàn thành việc thoái vốn tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), CTCP Chứng khoán An Bình (ABS), CTCP Bảo hiểm Toàn cầu (GIC), CTCP BĐS Sài Gòn Vina (Land Sài Gòn), CTCP BĐS Điện lực miền Trung (Land Miền Trung), CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện lực Việt Nam (EVNIC).

EVN cũng sẽ thực hiện giảm vốn góp tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance) theo quy định Luật các Tổ chức tín dụng (các cổ đông là tổ chức không được nắm giữ quá 15% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng).

Riêng tại tại ABBank và GIC, trong năm 2013, EVN đã hoàn thành việc thoái vốn lần 1 thu về 278 tỷ đồng. EVN cũng đã hoàn thành việc thoái toàn bộ vốn tại EVNIC với giá trị là 5 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, theo phương án thoái vốn đã được Bộ Công Thương phê duyệt, EVN sẽ thoái vốn 3/6 đơn vị thuộc diện thoái vốn còn lại, đó là các CTCP ABS, Land Sài Gòn, Land miền Trung theo hình thức bán đấu giá công khai ra công chúng với giá khởi điểm không thấp hơn mệnh giá và giá trị sổ sách của CTCP. EVN đang tích cực triển khai thực hiện các thủ tục với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán để thực hiện các thủ tục theo quy định.

EVN cũng đã trình và đang chờ Bộ Công Thương có ý kiến về phương án giảm vốn của EVN tại EVNFinance, từ 40% vốn điều lệ xuống còn 15% vốn điều lệ, theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, tương đương với số vốn giảm là 625 tỷ đồng theo hình thức bán đấu giá công khai ra công chúng.

Các tin khác