Điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Cát Bi

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Hải Phòng giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 đúng theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Hải Phòng giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 đúng theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.

 

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án theo quy định.

UBND thành phố Hải Phòng là cấp quyết định đầu tư dự án 2 (khu bay) Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố Hải Phòng phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, nghành liên quan chỉ đạo, quản lý đầu tư chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý việc UBND thành phố Hải Phòng được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với dự án và yêu cầu  thành phố Hải Phòng phải thực hiện đúng quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 7-9-2012; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các tổ chức liên quan chỉ đạo, quản lý dự án chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả công trình.

Cát Bi là sân bay quốc tế tại thành phố công nghiệp Hải Phòng, có lượng hành khách đi lại tăng trưởng trung bình 38,16%/năm trong 6 năm qua, tốc độ tăng trưởng lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, quy mô  đường cất cánh, hạ cánh hiện chỉ đảm bảo yêu cầu khai thác các loại máy bay ATR 72, A320, B737-300 và đã khai thác 16 năm, có dấu hiệu xuống cấp.

Các tin khác