Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Sân bay Tân Sơn Nhất

(ĐTTCO)- Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM
Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Sân bay Tân Sơn Nhất

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TP.HCM và các cơ quan liên quan phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật và các chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 11/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến tại công văn số 1176/TTg-CN về việc thuê tư vấn chuyên ngành quốc tế nghiên cứu, rà soát Quy hoạch, xây dựng phương án mở rộng và lập điều chỉnh Quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, tới ngày 15/4/2018, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo số 142/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phương án điều chỉnh Quy hoạch mở rộng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Vì thế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan phải thực hiện theo các văn bản chỉ đạo này

Các tin khác