Điều chỉnh quy hoạch khu đô thị kế cận Thủ Thiêm để đấu giá 30 ha đất

(ĐTTCO)- Hồ sơ điều chỉnh trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM thẩm định chậm nhất cuối tháng 6/2021, sau đó trình UBND thành phố phê duyệt.
Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.
Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành thông báo số 506/TB-VP về công tác lập điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Theo đó, UBND TP.HCM đồng ý điều chỉnh phân bổ quy mô dân số trong Khu đô thị chỉnh trang kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm (diện tích 296 ha) theo nguyên tắc cân đối quy mô dân số từ các đơn vị ở. Bổ sung cho các khu vực có điều kiện, động lực phát triển, đảm bảo giữ nguyên quy mô dân số tối đa của đồ án quy hoạch được duyệt. Đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu về đất cây xanh, đất giáo dục và các chỉ tiêu khác theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

TP.HCM giao UBND thành phố Thủ Đức khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị chỉnh trang kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, An Phú, thành phố Thủ Đức. Hồ sơ này trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM thẩm định chậm nhất cuối tháng 6/2021, sau đó trình UBND thành phố phê duyệt, để làm cơ sở phục vụ công tác tổ chức bán đấu giá khu đất 30,224 ha, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức theo quy định.

UBND thành phố Thủ Đức phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM tổ chức lập, trình thẩm định, duyệt điều chỉnh quy hoạch đối với các khu vực có nhu cầu điều chỉnh quy hoạch nhưng phân bổ cân đối được quy mô dân số trong đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt, hoặc quy mô dân số quy hoạch được duyệt trên toàn thành phố Thủ Đức không tăng trưởng, đảm bảo chỉ tiêu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và các tiêu chuẩn khác theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

Đối với các khu vực có nhu cầu điều chỉnh lớn, cần quy mô dân số nhiều, thay đổi cơ cấu, quy hoạch sử dụng đất tại các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt, cho phép UBND thành phố Thủ Đức căn cứ quy mô dân số, định hướng nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đã trình Bộ xây dựng thẩm định, tiến hành nghiên cứu và lập điều chỉnh quy hoạch song song công tác lập đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức. Báo cáo UBND TP.HCM xem xét quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

Các tin, bài viết khác