Từ khóa: #Đỗ Ngọc Hưng

Đề phòng rủi ro khi Việt Nam xuất siêu 90 tỷ USD sang Hoa Kỳ

Đề phòng rủi ro khi Việt Nam xuất siêu 90 tỷ USD sang Hoa Kỳ

(ĐTTCO) - Hàng hóa của Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ đang tăng kỷ lục với kim ngạch chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu đi các nước. Nhưng đó cũng là lý do số vụ điều tra xuất xứ và các dấu hiệu lẩn tránh thuế của nước thứ ba “mượn xuất xứ” của Việt Nam gia tăng liên tục thời gian gần đây.
Ứng phó suy giảm xuất khẩu

Ứng phó suy giảm xuất khẩu

(ĐTTCO) - Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 10 tháng đầu năm ước đạt 312,82 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.