Doanh nghiệp được gia hạn vay ngoại tệ

Theo chủ trương của Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường, ngày 8/12 vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư số 24 quy định về cho vay ngoại tệ.
 

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, NHNN cho phép doanh nghiệp được phép vay ngoại tệ đến ngày 31/3/2016 thay vì phải chấm dứt từ ngày 1/1/2016.

Theo chủ trương của Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường, ngày 8/12 vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư số 24 quy định về cho vay ngoại tệ.

Theo đó, các tổ chức tín dụng vẫn được phép cho vay ngoại tệ cho các khách hàng là cá nhân cư trú thỏa mãn một số điều kiện của NHNN.

Các khách hàng nằm trong diện được phép vay ngoại tệ phải đáp ứng nhu cầu vay bao gồm: khách hàng vay ngoại tệ để thanh toán tiền hàng nhập khẩu, thanh toán tiền nhập khẩu xăng dầu cho nước ngoài và cho vay đối với những khách hàng thực hiện các dự án, công trình được các cơ quan chính phủ phê duyệt.

Riêng đối với khách hàng vay ngắn hạn trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới, thì điều kiện ràng buộc cho trường hợp này là khi khách hàng được TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn cho vay thì phải bán số ngoại tệ này cho TCTD cho vay theo tỷ giá hối đoái giao ngay (Spot),  trừ trường hợp khách hàng vay để thanh toán bằng ngoài tệ.

Điểm chung giữa các khách hàng được vay vốn là phải có nguồn thu ngoại tệ từ sản xuất, kinh doanh để trả nợ.

Quy định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016 đến hết ngày 31/3/2016.

Các tin khác