DOC quyết định sơ bộ tôm nước ấm đông lạnh VN

Mức thuế tạm thời cho bị đơn tự nguyện là 6,37% và mức thuế suất toàn quốc vẫn giữ nguyên 25,76%.

Mức thuế tạm thời cho bị đơn tự nguyện là 6,37% và mức thuế suất toàn quốc vẫn giữ nguyên 25,76%.

Theo Cục Quản lý cạnh tranh (VCA-Bộ Công Thương), Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ra Quyết định sơ bộ về mức thuế chống bán phá giá (CBPG) tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ, giai đoạn từ ngày 1/2/2012 đến 31/1/2013 (giai đoạn rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 8 – POR8).

Theo Quyết định sơ bộ của DOC, mức thuế tạm thời được xác định đối với 2 bị đơn bắt buộc lần lượt là 4,98% và 9,75%; mức thuế tạm thời cho các bị đơn tự nguyện dựa trên mức trung bình của thuế suất cho các bị đơn bắt buộc là 6.37% và mức thuế suất toàn quốc vẫn giữ nguyên là 25,76%.

Đây được coi là mức thuế suất tương đối cao so với các đợt rà soát hành chính trước đây của DOC. Trong 7 đợt rà soát trước đó, hầu hết mức thuế suất áp dụng cho bị đơn bắt buộc và bị đơn tự nguyện đều dưới 4,57%. Trong đợt rà soát hành chính lần thứ 7 (POR7), DOC đã ra Quyết định cuối cùng với mức thuế suất áp dụng cho các bị đơn bắt buộc và tự nguyện của Việt Nam là 0,00%.

VCA cũng cho biết, DOC sẽ công bố phương pháp tính toán được sử dụng để tính biên độ phá giá trong POR8 cho các bên có liên quan trong đợt rà soát trong vòng 5 ngày, kể từ ngày 18/3. Các bên quan tâm có thể gửi bản bình luận trong vòng 30 ngày kể từ khi công bố Quyết định sơ bộ và bản bình luận phản biện trong vòng 5 ngày sau ngày hết hạn nộp bản bình luận.

Dự kiến DOC sẽ ra Quyết định cuối cùng của đợt rà soát trong vòng 120 ngày kể từ khi Quyết định sơ bộ được đăng trên Công báo Liên bang.

Các tin khác