Đột phá cải tạo chung cư cũ

(ĐTTCO) - UBND TPHCM vừa quyết định ủy quyền cho UBND quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan thủ tục đầu tư cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn. Đây được xem là bước độ phá về cơ chế để thu hút doanh nghiệp tham gia chương trình cải tạo chung cư cũ của TP vốn ì ạch lâu nay.

(ĐTTCO) - UBND TPHCM vừa quyết định ủy quyền cho UBND quận, huyện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan thủ tục đầu tư cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn. Đây được xem là bước độ phá về cơ chế để thu hút doanh nghiệp tham gia chương trình cải tạo chung cư cũ của TP vốn ì ạch lâu nay.

Cụ thể, UBND quận, huyện được phê duyệt đề cương, dự toán, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, quyết toán về công tác kiểm định và sửa chữa chung cư cũ; ban hành văn bản thông báo kết quả kiểm định chất lượng chung cư cho chủ sở hữu nhà chung cư; phê duyệt và công bố kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ trên địa bàn quận, huyện.

Bên cạnh đó, UBND quận, huyện được công nhận chủ đầu tư, chấp thuận phương án tạm cư, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đề xuất của nhà đầu tư trong trường hợp các chủ sở hữu nhà chung cư chọn được nhà đầu tư theo quy định; công nhận chủ đầu tư, phê duyệt phương án tạm cư, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá trị căn hộ cũ và giá trị căn hộ mới trong trường hợp Nhà nước tổ chức thực hiện đối với chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm mà hết thời hạn theo quy định nhưng các chủ sở hữu nhà chung cư chưa chọn được nhà đầu tư; quyết định thu hồi văn bản chấp thuận chủ đầu tư dự án theo quy định tại Điểm l, Khoản 1, Điều 9, Nghị định 101/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ; ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp nhà chung cư, quyết định cưỡng chế di dời và tổ chức thực hiện; phê duyệt phương án phá dỡ, phương án di dời, bố trí tạm cư và phương án cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp. UBND quận, huyện cũng được ủy quyền trong trường hợp thực hiện đầu tư xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ theo hình thức đối tác công tư (PPP) và cấp giấy phép xây dựng công trình cấp 1, 2...

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành để nghe báo cáo áp dụng các chỉ tiêu quy hoạch và phân loại nhóm chung cư có lợi thế, không có lợi thế để có cơ chế phù hợp thu hút nhà đầu tư tham gia chương trình.

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, đề xuất các chỉ tiêu quy hoạch-kiến trúc được áp dụng riêng cho chương trình này cần có sự ưu đãi về hệ số sử dụng đất, quy mô dân số để thu hút đầu tư nhưng vẫn phù hợp với quy định hiện hành. Chủ đầu tư có lợi nhuận hợp lý từng bước cải tạo, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, đảm bảo sự phát triển bền vững. Nguyên tắc chung khi tiến hành đầu tư xây mới chung cư hư hỏng là đảm bảo tái định cư tại chỗ cho hộ dân bị ảnh hưởng. Không phá vỡ quy hoạch chung và quy hoạch phân khu, đảm bảo các yếu tố hạ tầng kỹ thuật - xã hội và dân số sau khi đưa chung cư mới vào sử dụng.

Các tin khác