EVN HCMC đảm bảo cấp điện phục vụ bầu cử

(ĐTTCO)- Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVN HCMC) đã lập và triển khai phương án đảm bảo cung cấp điện trên toàn địa bàn trước, trong và sau bầu cử, đặc biệt là thời gian từ ngày 22/5 đến 24/5.

EVN HCMC Đảm bảo cấp điện
EVN HCMC Đảm bảo cấp điện
Theo đó, Các Công ty Điện lực, Công ty Lưới điện Cao thế đã lập phương án giữ điện ưu tiên cho các địa điểm phục vụ Bầu cử và các khách hàng quan trọng trên địa bàn.
Tổng công ty triển khai trang bị 19 máy phát điện dự phòng cho các trụ trở UBND quận, huyện và 326 máy phát điện dự phòng cho các trụ sở UBND phường, xã, thị trấn là nơi thường trực điều hành công tác chuẩn bị bỏ phiếu, kiểm phiếu, báo cáo online cập nhật kết quả liên tục về công tác Bầu cử.
Ngoài ra các Công ty Điện lực đã chuẩn bị sẵn sàng 67 máy phát điện và vật tư dự phòng cho từng cụm, từng khu vực để nhanh chóng tái lập điện khi xảy ra sự cố. Cử các cặp công nhân trực vận hành các máy phát điện này.
Song song đó, Tổng công ty và các đơn vị đã kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, các thiết bị thông tin liên lạc và các máy phát điện dự phòng để đảm bảo xử lý tái lập điện trong thời gian nhanh nhất khi xảy ra gián đoạn cung cấp điện.
Các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty chủ động liên hệ với chính quyền địa phương thành phố Thủ Đức, các quận/ huyện, phường/ xã, thị trấn để nắm bắt thông tin về nhu cầu, địa điểm cần đảm bảo điện phục vụ Bầu cử và cung cấp số điện thoại lãnh đạo các đơn vị để sẵn sàng phối hợp trong mọi trường hợp. Phối hợp với chính quyền địa phương lập kế hoạch tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ đối với các trụ sở, địa điểm điều hành lưới điện, công trình điện (đặc biệt các trạm biến thế 110kV không người trực), các khu vực trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi giải trí và các khu vực tổ chức hoạt động chào mừng Bầu cử.
Các Công ty Điện lực cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hệ thống điện tại các trụ sở cơ quan chỉ đạo và cơ quan tổ chức thực hiện công tác Bầu cử, các địa điểm bầu cử. Qua đó các lực cũng đã rà soát và hoàn tất công tác khắc phục những khiếm khuyết trên lưới điện có nguy cơ xảy ra mất điện cho các địa điểm phục vụ Bầu cử.

Các tin khác