FPT lãi ròng 667 tỷ đồng trong quý III

(ĐTTCO) - Kết thúc quý III, doanh thu (DT) toàn tập đoàn FPT đạt 10.650 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 754 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 667 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ lần lượt 22% và 29%.

(ĐTTCO) - Kết thúc quý III, doanh thu (DT) toàn tập đoàn FPT đạt 10.650 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 754 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 667 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ lần lượt 22% và 29%.

 

Trong đó, tăng trưởng tốt nhất đến từ khối Công nghệ và Viễn thông. Trong quý III, khối Công nghệ, nhờ hoàn thành đúng và trước hạn một số hợp đồng lớn tại thị trường trong nước, đã ghi nhận doanh thu 2.697 tỷ đồng, tăng 23% và lợi nhuận trước thuế (LNTT) 292 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2015. Khối Viễn thông, nhờ chi phí quang hóa giảm dần theo thời gian, đã ghi nhận LNTT 320 tỷ đồng trong quý III, tăng 18%. Doanh thu khối Viễn thông đạt 1.744 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 28.468 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, LNTT tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 2.012 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.744 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.900 đồng sau 9 tháng, tăng 4% so với 9 tháng năm 2015.

Toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Sau 9 tháng, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả khả quan với 4.169 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% và 604 tỷ đồng LNTT, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, lĩnh vực Bán lẻ sản phẩm công nghệ số tiếp tục là điểm sáng của hoạt động kinh doanh trong 9 tháng với mức tăng 32% về doanh thu và 44% về LNTT.

Trong đó, thương mại điện tử tăng trưởng 97% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 11,2% doanh thu bán lẻ. Lĩnh vực bán lẻ hiện đang vận hành hơn 350 cửa hàng trên phạm vi toàn quốc.

Các tin khác