GDP quý I tăng 3,32%, mức thấp thứ nhì kể từ năm 2011 đến nay

(ĐTTCO) - Theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng GDP quý I-2023 đã "hạ nhiệt" với mức tăng 3,32%, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% quý I-2020, tính từ năm 2011 trở lại đây.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổng cục Thống kê vừa công bố Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý I-2023. Báo cáo cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I-2023 ước tính tăng 3,32% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý I-2020 của giai đoạn 2011-2023.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp quý I tăng 2,43% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,22 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành lâm nghiệp tăng 3,66% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,02 điểm phần trăm. Ngành thủy sản tăng 2,68%, đóng góp 0,06 điểm phần trăm.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp giảm 0,82% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm sâu nhất của cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011-2023, làm giảm 0,28 điểm phần trăm trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 0,37%. Ngành khai khoáng giảm 5,6% (sản lượng khai thác than giảm 0,5% và dầu mỏ thô khai thác giảm 6%). Riêng ngành xây dựng tăng 1,95%, chỉ cao hơn tốc độ tăng 0,28% và 1,41% của cùng kỳ năm 2011 và 2012 trong giai đoạn 2011-2023.

Ấn tượng nhất là khu vực dịch vụ thể hiện rõ sự phục hồi nhờ hiệu quả của các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, chính sách mở cửa nền kinh tế trở lại từ ngày 15-3 khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Theo đó, đóng góp của một số ngành dịch vụ vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của quý I năm nay như sau: dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng gần 26%; bán buôn và bán lẻ tăng hơn 8%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 7,65%; vận tải, kho bãi tăng 6,85%; thông tin và truyền thông tăng 1,5%.

Về cơ cấu nền kinh tế quý I-2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,66%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,47%; khu vực dịch vụ chiếm 43,65%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,22%.

Về sử dụng GDP quý I-2023, tiêu dùng cuối cùng tăng 3,01% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 46,11% vào tốc độ tăng chung; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 8,33%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 10,52%, chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 53,75%.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực trung ương (GRDP) quý I-2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 58 địa phương và giảm ở 5 địa phương trên cả nước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 giảm 0,23% so với tháng trước. So với tháng 12-2022, CPI tháng 3 tăng 0,74% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,35%. Tính chung quý I-2023, CPI tăng 4,18% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản tăng 5,01%.

Các tin, bài viết khác