Từ khóa: #giải ngân vốn đầu tư công

Nhiều công trình dang dở vì thiếu vốn do giải ngân chậm vì thủ tục.

Cần 'thuốc đặc trị' để giải ngân đầu tư công

(ĐTTCO) - Sự bùng phát của dịch Covid-19 lần thứ tư khiến nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Đầu tư công (ĐTC) được xem là một trong những động lực để kinh tế phục hồi và tăng trưởng, trong đó thực hiện đầu tư bằng nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ rất quan trọng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài trong ĐTC 6 tháng đầu năm vẫn rất chậm.