Hà Nội: GDP 6 tháng tăng 7,6%

Giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ tăng 8,5% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 3,8% vào mức tăng chung). Cục thống kê thành phố Hà Nội thông báo tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ tăng 8,5% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 3,8% vào mức tăng chung). Cục thống kê thành phố Hà Nội thông báo tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2012 tăng 7,6% so cùng kỳ năm trước, mặc dù thấp hơn tốc độ tăng trưởng của 6 tháng đầu năm 2011 và thấp hơn kế hoạch đề ra nhưng vẫn là một kết quả đáng khích lệ. Trong đó:

Giá trị tăng thêm ngành nông - lâm nghiệp và thuỷ sản giảm 2,9% so cùng kỳ năm trước (làm giảm 0,2% mức tăng chung).

Sản xuất cây trồng vụ đông năm nay gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa rét, nồm ẩm kéo dài đã ảnh hưởng đến việc làm đất và gieo trồng.

Diện tích cây đỗ tương - cây trồng chủ lực của vụ đông - giảm mạnh do gặp mưa rét vào đầu quí IV năm 2011 đã bị chết, vì vậy, dù năng suất cây trồng vụ đông tăng so cùng kỳ, nhưng sản lượng thu hoạch lại giảm. Vụ Xuân, do thời tiết thuận lợi, nên năng suất lúa và hoa màu khá cao, nhưng do diện tích ngô và cây lấy củ có chất bột giảm nhiều nên sản lượng giảm đáng kể.

Chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá bán sản phẩm lại có xu hướng giảm, bên cạnh đó tình hình dịch bệnh lại có diễn biến phức tạp nên gây tâm lý e ngại cho nông dân. Do đó, giá trị tăng thêm ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2012 giảm so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 8,1% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 4% vào mức tăng chung); Sản xuất công nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn do lãi suất ngân hàng vẫn ở mức cao, chi phí gia tăng, sức mua giảm, tiêu thụ chậm, hàng tồn kho tăng;

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 6 tháng đầu năm 2012 sản xuất giảm; Một số dự án đầu tư xây dựng và khu đô thị, dự án đầu tư công trên địa bàn tạm dừng hoặc giãn tiến độ do thị trường bất động sản trầm lắng và ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt. Vì vậy, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng 6 tháng đầu năm 2012 có tốc độ tăng không bằng cùng kỳ các năm trước.

Giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ tăng 8,5% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 3,8% vào mức tăng chung). Do tiền lương cơ bản từ tháng Năm tăng 26,5% so với trước, nên các ngành khối hành chính sự nghiệp như quản lý nhà nước, giáo dục, văn hoá, y tế… có tốc độ tăng khá; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 6 tháng đầu năm nay có tốc độ tăng không cao, nếu loại trừ yếu tố giá chỉ tăng 8%, tuy có tăng cao hơn so với 6 tháng đầu năm 2011 nhưng tốc độ tăng không đáng kể;

Hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội quý I năm nay do gặp nhiều khó khăn nên giảm so cùng kỳ năm trước. Sang quí II, xuất khẩu có xu hướng phục hồi ở tất cả các khu vực kinh tế do xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm tăng, cùng với giá và lượng của một số mặt hàng tăng khá; nhất là các doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài liên tục mở rộng sản xuất, thị trường xuất khẩu ổn định. 

Các tin khác