Hà Nội: Kim ngạch xuất khẩu tăng 11,1%

Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đạt 6,307 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu địa phương tăng 8,7%.

Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Thành phố tháng 7/2014 đạt 938 triệu USD, tăng 1,4% so với tháng 6/2014.

Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đạt 6,307 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu địa phương tăng 8,7%.

So sánh giữa kim ngạch xuất khẩu với nhập khẩu cho thấy, từ đầu năm đến nay, cán cân thương mại trên địa bàn Hà Nội vẫn trong tình trạng nhập siêu với tổng mức nhập siêu hơn 7 tỷ USD.

Ước tính kim ngạch nhập khẩu tháng 7 đạt 2.067 tỷ USD, giảm 2,6% so tháng trước và tăng 16,3% so cùng kỳ, trong đó, nhập khẩu địa phương giảm 2% và tăng 18,4%.

Như vậy, trong 7 tháng qua, Hà Nội đã nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 13,706 tỷ USD, tăng 3,8% so cùng kỳ, trong đó, nhập khẩu địa phương tăng 4,7%.

Các tin khác