HDBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.300 tỷ đồng

 
(ĐTTCO) - Ngày 21-4, HDBank đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016. Kết thúc năm tài chính 2016, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.148 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2015.
HDBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.300 tỷ đồng

Trong đó HDBank riêng lẻ đạt 830 tỷ đồng. Về phương án chia cổ tức, HDBank thống nhất chia cổ tức với tỷ lệ 7% bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Năm 2016, HDBank đã đạt được một số kết quả như tổng tài sản đạt 150.294 tỷ đồng. Vốn điều lệ 8.100 tỷ đồng. Tổng vốn huy động 134.189 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2015. Tổng dư nợ tín dụng hợp nhất 90.121 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2015, trong đó HDBank riêng lẻ đạt 82.104 tỷ đồng tăng 30% so với năm 2015, HDSAISON đạt 8.055 tỷ đồng, tăng 72% so với 2015. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 1,6%, trong đó HDBank riêng lẻ là 1,26%. Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất 12,53%. ROA 0,71%, ROE 9,24 %.

Năm 2017, HDBank đưa ra mục tiêu tổng tài sản đạt 178.800, tăng 19%. Huy động thị trường 1 là 124.000 đồng, tăng 20%. Tổng dư nợ tín dụng 107.760 tỷ đồng, tăng 20%. Nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế 1.300 tỷ đồng. ROA 0,6%, ROE 9,3%.

2016 cũng là năm kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của HĐQT và đại hội cũng đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, gồm có 9 thành viên gồm bà Lê Thị Băng Tâm, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Lưu Đức Khánh, ông Lim Peng Khoon, ông Chu Việt Cường, ông Nguyễn Hữu Đặng, ông Nguyễn Thành Đô, bà Nguyễn Thị Tâm và ông Lý Vinh Quang.

Các tin khác