Hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

(ĐTTCO) - Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, trong tháng 7, đơn vị này đã ban hành 207 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với giám đốc doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ.
Hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

Qua đó, ngành thuế đã thu hồi được 12 tỷ đồng nợ thuế. Theo lãnh đạo Đội Quản lý thuế, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, đây là một trong những giải pháp hiệu quả nhằm thu hồi nợ thuế, bởi đa số người đại diện doanh nghiệp có nhu cầu xuất cảnh thường xuyên.

Các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế khác theo quy định của Luật Quản lý thuế cũng được áp dụng. Đó là biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính tại kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác yêu cầu phong tỏa tài khoản.

Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật.

Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề.

Các tin khác