IFC đầu tư hơn 900 triệu USD vào các dự án khí hậu của Việt Nam

(ĐTTCO) - IFC, thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB), đặt mục tiêu hỗ trợ kép để Việt Nam là trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
IFC đầu tư hơn 900 triệu USD vào các dự án khí hậu của Việt Nam

Việt Nam là một trong năm quốc gia nhận được đầu tư dài hạn nhiều nhất tại châu Á - Thái Bình Dương trong năm tài chính 2023 kết thúc ngày 30-6. Cụ thể, tổng cam kết đầu tư mới của IFC đạt gần 1,9 tỷ USD trong năm tài chính 2023, trong đó, cam kết đầu tư dài hạn là 520 triệu USD.

Các dự án đầu tư và tư vấn của IFC tập trung giải quyết những thách thức cốt lõi đối với Việt Nam, từ biến đổi khí hậu và an ninh lương thực đến các rào cản thương mại và sự thiếu hụt tín dụng bất động sản.

Các khoản đầu tư của IFC có thể kể đến như đầu tư vào BaF, công ty chăn nuôi hàng đầu trong nước và chuỗi bán lẻ GS25. Ngoài ra, IFC còn cung cấp khoản vay được bảo lãnh bằng hàng hoá cho CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS), giúp thúc đẩy các chuỗi giá trị kinh doanh nông nghiệp và cải thiện an ninh lương thực trong nước.

IFC và Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đồng cung cấp khoản vay được bảo lãnh bằng hàng hoá trị giá 40 triệu USD cho TTC AgriS
IFC và Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đồng cung cấp khoản vay được bảo lãnh bằng hàng hoá trị giá 40 triệu USD cho TTC AgriS

IFC còn cung cấp hơn 1,3 tỷ USD để tài trợ ngắn hạn thông qua tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà cung cấp hàng may mặc và kinh doanh nông sản, để giúp các công ty này tiếp tục xuất nhập khẩu hàng hóa và duy trì khoảng 100.000 việc làm.

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ mục tiêu kép của Việt Nam là trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, khí hậu và phát triển bền vững đang trở thành một trọng tâm của các dự án của IFC tại Việt Nam. Tính đến nay, IFC đã cam kết tài trợ dài hạn hơn 900 triệu USD để hỗ trợ các dự án liên quan đến khí hậu trong nước.

Chương trình tư vấn của IFC tại Việt Nam tập trung vào việc thúc đẩy môi trường thuận lợi cho các dự án khí hậu và xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp địa phương để nắm bắt các cơ hội trong lĩnh vực đầu tư khí hậu. Ví dụ, IFC đang hỗ trợ các bộ liên quan xây dựng các chính sách nhằm khuyến khích các dự án xanh và thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào thị trường Carbon tự nguyện, cùng nhiều chính sách khác.

IFC cũng đang tư vấn cho các nhà sản xuất trong các ngành công nghiệp nặng bao gồm thép, xi măng và nhựa áp dụng các giải pháp khử Cacbon để sản xuất xanh hơn.

Ngoài ra, IFC cũng hỗ trợ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường việc áp dụng các tiêu chuẩn và thông lệ về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cũng như tuân thủ thực hiện các yêu cầu ESG của các bên tham gia thị trường. Nỗ lực này sẽ giúp thúc đẩy sự tham gia của thị trường vốn vào nỗ lực chung về đối phó với biến đổi khí hậu thông qua tài chính xanh và bền vững.

Tính trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương, IFC đã cam kết lượng vốn đầu tư kỷ lục lên đến 11 tỷ USD cho 108 dự án trong năm tài chính vừa qua, tăng 10% so với năm ngoái. Cam kết đầu tư bao gồm 4,7 tỷ USD tài trợ dài hạn bằng nguồn vốn riêng, 3,4 tỷ USD huy động từ các nhà đầu tư khác và 2,9 tỷ USD tài trợ ngắn hạn để thúc đẩy giao thương thông qua tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng.

Các tin khác