Khởi động dự án nâng cao năng lực cạnh tranh

Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng ngày càng trở nên cần thiết và cấp bách, vì vậy, cần có những lộ trình và bước đi phù hợp.

Tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng ngày càng trở nên cần thiết và cấp bách, vì vậy, cần có những lộ trình và bước đi phù hợp.

Dự án “Hỗ trợ tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam” (RCV) vừa được khởi động ngày 11/8 tại Hà Nội.

Dự án này được Chính phủ Australia hỗ trợ nhằm mục đích nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy năng suất lao động, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập; nâng cao tính minh bạch trong quy định kinh doanh và giảm tham nhũng.
Tại hội thảo khởi động dự án, Thứ trưởng Bộ KHĐT Đặng Huy Đông chia sẻ tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng ngày càng trở nên cần thiết và cấp bách. Vì vậy, cần có những lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, bảo đảm chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Trong quá trình cải cách này, Việt Nam rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt trong việc học hỏi các thực tiễn tốt và chuyển hóa một cách hiệu quả thành các cải cách quốc gia.

Ông Raymond Mallon, cố vấn cấp cao của dự án RCV đánh giá Việt Nam đã đạt được một số thành công về kinh tế, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục tái cơ cấu, nhất là khi có dấu hiệu giảm tốc độ tăng trưởng sản phẩm, đầu tư và năng suất lao động trong vài năm gần đây.

Theo ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương- Giám đốc Dự án, thì nâng cao tính minh bạch và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là một ưu tiên của dự án. Ông cho rằng, thông qua việc soạn thảo và hỗ trợ triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, môi trường kinh doanh của Việt Nam sẽ được cải thiện đáng kể.

Một trong những hoạt động quan trọng của dự án sẽ là tập hợp, rà soát và xác định danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh một cách hợp lý, rõ ràng. Ông Cung cho biết, Viện sẽ nghiên cứu, đề xuất thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền chủ sở hữu cũng như hoàn thiện, nâng cao hiệu lực quản trị công ty với doanh nghiệp Nhà nước.

Ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương kiến nghị việc ban hành chính sách mới cần đảm bảo các nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh và cần thiết xây dựng một cơ quan cạnh tranh đủ mạnh. Điều này sẽ giúp nâng cao tính minh bạch thu hút đầu tư, tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực và kích thích tăng trưởng kinh tế.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Hugh Borrowman đánh giá Việt Nam đang tham gia các hiệp định kinh tế quốc tế và khu vực, trong đó hàm chứa yêu cầu về cải cách. Nếu những cải cách này được thực hiện, Việt Nam sẽ tiếp tục lớn mạnh cả về thế và lực.

Các tin khác