Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10

Không chủ quan với lạm phát

Ngày 26-10, Chính phủ họp phiên họp thường kỳ tháng 10 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đánh giá nhiệm vụ từ nay đến hết năm còn rất nặng nề, Chính phủ xác định phải phấn đấu mạnh mẽ hơn trong việc thực hiện các giải pháp đã đề ra; tiếp tục kiên trì, nhất quán thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, đặc biệt không được chủ quan, lơ là với lạm phát.

Ngày 26-10, Chính phủ họp phiên họp thường kỳ tháng 10 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đánh giá nhiệm vụ từ nay đến hết năm còn rất nặng nề, Chính phủ xác định phải phấn đấu mạnh mẽ hơn trong việc thực hiện các giải pháp đã đề ra; tiếp tục kiên trì, nhất quán thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, đặc biệt không được chủ quan, lơ là với lạm phát.

Chưa hết khó khăn

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định trong 10 tháng năm 2013, tình hình kinh tế-xã hội đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng; kinh tế tiếp tục được cải thiện; lạm phát được kiềm chế; lãi suất giảm; sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục có những cải thiện đáng kể; sản xuất nông nghiệp, tuy chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ nhưng vẫn phát triển tương đối ổn định; lĩnh vực dịch vụ phát triển khá; xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao hơn kế hoạch đề ra; tỷ lệ nhập siêu thấp; giải ngân vốn ODA đạt khá, vốn FDI đăng ký và thực hiện cao hơn cùng kỳ…

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém của nền kinh tế cần tập trung chỉ đạo khắc phục. Trong đó một số vấn đề đáng lưu ý như: nền kinh tế phục hồi chậm và vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; kinh tế vĩ mô có cải thiện nhưng chưa vững chắc, lạm phát còn tiềm ẩn nguy cơ tăng trở lại; dư nợ tín dụng tăng chậm so với kế hoạch; nợ xấu chậm được xử lý; hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn; khả năng huy động và tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp còn hạn chế; tổng cầu và sức mua còn yếu.

Nhiều thành viên Chính phủ cho rằng để duy trì được tăng trưởng cả năm như mục tiêu đề ra, cần tiếp tục thực hiện sâu rộng, hiệu quả hơn các giải pháp tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, hướng dòng vốn vào sản xuất và các lĩnh vực ưu tiên; hỗ trợ doanh nghiệp còn triển vọng tiếp tục vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó tích cực triển khai các chương trình phát triển thị trường; tăng cường xúc tiến thương mại và đầu tư; củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu, đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu tại các địa phương, các cửa khẩu; có các biện pháp khắc phục tình trạng cạnh tranh xuất khẩu không lành mạnh, phá giá...

Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 5,4%

Không chủ quan với lạm phát ảnh 2Lạm phát không còn là vấn đề nóng; mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức dưới 7% cho cả năm 2013 là khả thi, song không vì thế mà chủ quan, lơ là, nhất là vào thời điểm cuối năm có thể xảy ra những yếu tố gây tăng giá đột biến, ảnh hưởng đến ổn định vĩ mô.
Không chủ quan với lạm phát ảnh 3

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Phát biểu kết luận phiên họp, nhấn mạnh từ nay đến cuối năm 2013 còn 2 tháng nữa, nhiệm vụ đặt ra trước mắt hết sức nặng nề, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng tinh thần chung là phải phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp đã đề ra; tiếp tục kiên trì, nhất quán thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đồng thời tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội: “Việc phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5,4% có ý nghĩa hết sức quan trọng trong năm bản lề 2013, từ mục tiêu này sẽ tạo cơ sở, tiền đề để đạt được tăng trưởng cao hơn trong năm 2014 và những năm tiếp theo”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm đạt được kết quả cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra cho cả năm 2013. Trước mắt, tập trung quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh.

Tại phiên họp báo chiều cùng ngày, trả lời câu hỏi của báo chí về vấn đề tiết kiệm chi thường xuyên trong bối cảnh cân đối ngân sách khó khăn, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết tinh thần của Chính phủ là bất kỳ giải pháp nào, dù tiết kiệm nhỏ tới mấy, cũng rất hoan nghênh, khuyến khích.

Hiện Bộ Tài chính đang nghiên cứu phân tích, tổng kết và đánh giá cơ chế khoán để trình Chính phủ. Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết tại phiên họp lần này, Chính phủ đã ra quyết nghị, trước đây nói nhiều tới tiết kiệm, giảm đi nước ngoài, giảm hội họp, nay Chính phủ yêu cầu từng bộ lên rõ kế hoạch năm tới cắt những khoản nào, cụ thể bao nhiêu.

“Nhưng vấn đề lớn nhất của tiết kiệm là phải làm sao có đội ngũ cán bộ hoạch định chính sách xứng tầm, để chủ trương chính sách không chỉ là chi tiêu bình thường. Đầu tư sao cho sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực, kể cả nguồn tài nguyên hay nhân lực hay những nguồn lực mang tính vô hình. Làm sao cho chính sách ra là chúng ta sử dụng hiệu quả nhất, đấy chính là cái tiết kiệm lớn nhất” -  Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói.

Các tin khác