Ký 2 hiệp định vay vốn 21 tỷ Yên ứng phó biến đổi khí hậu

(ĐTTCO)- JICA và Việt Nam vừa ký hai hiệp định vay vốn tổng giá trị 21 tỷ Yên nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

(ĐTTCO)- JICA và Việt Nam vừa ký hai hiệp định vay vốn tổng giá trị 21 tỷ Yên nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Chính phủ Việt Nam vừa ký kết hai Hiệp định vay vốn với tổng giá trị 21 tỷ Yên.

Hai dự án sử dụng vốn vay ODA nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế thông qua cải cách chính sách và thể chế, và hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm khắc phục tính dễ bị tổn thương.

Chính sách của JICA là chủ động thực hiện những dự án giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề phát triển thông qua các hình thức hỗ trợ khác nhau, trong đó có vốn vay ODA, hợp tác kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại.

Để đảm bảo tính công bằng và cạnh tranh trong quá trình đấu thầu, Chính phủ Việt Nam và JICA sẽ cùng thảo luận và xác định những hạng mục phía Việt Nam sẽ thực hiện hậu kiểm toán đấu thầu độc lập.

Các tin khác