Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng tăng

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần từ 11/8-15/8, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường trong tuần có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, trong tuần từ 11/8-15/8, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường trong tuần có xu hướng tăng ở hầu hết các kỳ hạn.

Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm tăng 0,63 điểm %/năm so với tuần trước; lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần tăng 0,48 điểm %/năm, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng tăng 0,22 điểm %/năm.

Tuy nhiên, lãi suất huy động VND tiếp tục ổn định, các tổ chức tín dụng nghiêm túc chấp hành quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước. Hiện nay, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,8-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 5-6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng và có kỳ hạn dưới 6 tháng; 6-7,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, kỳ hạn trên 12 tháng 7,5-8,1%/năm.

Lãi suất cho vay bằng VND cũng tiếp tục ổn định. Hiện nay, lãi suất cho vay phổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở mức 7-8%/năm, lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức khoảng 9-10%/năm đối với ngắn hạn; 10,5-12%/năm đối với trung và dài hạn.

Một số ngân hàng thương mại tiếp tục áp dụng lãi suất cho vay đối với một số doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, phương án, dự án sản xuất kinh doanh hiệu quả chỉ ở mức 6-7%/năm.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, đối với các giao dịch USD, lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường kỳ hạn qua đêm và 1 tuần ít thay đổi khi lãi suất kỳ hạn qua đêm vẫn dừng ở mức 0,18%/năm, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 0,03 điểm %/năm so với tuần trước. Trong khi đó lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại giảm. Cụ thể, lãi suất bình quân của các kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng giảm lần lượt là 0,02 điểm %/năm, 0,04 điểm %/năm và 0,24 điểm %/năm.

Đối với lãi suất huy động USD, phổ biến bằng mức trần do Ngân hàng Nhà nước quy định là 0,25%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và 1%/năm đối với tiền gửi của dân cư. Còn lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 3-7%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3-6%/năm, 5,5-7%/năm đối với trung và dài hạn.

Các tin khác