Lần đầu tổ chức đấu thầu mua lại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn

(ĐTTCO)-Phiên đấu giá đầu tiên có 5 thành viên tham gia với tổng khối lượng chào giá đạt 1.150 tỷ đồng. Kết quả, khối lượng mua lại đạt 300 tỷ đồng với 2 thành viên trúng thầu.
Lần đầu tổ chức đấu thầu mua lại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn

Ngày 13/7, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu đầu tiên để mua lại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước.

Cụ thể, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn mua lại là 14 ngày. Phiên đấu giá có 5 thành viên tham gia chào giá, tổng khối lượng chào giá đạt 1.150 tỷ đồng. Kết quả, khối lượng trúng thầu mua lại đạt 300 tỷ đồng với 2 thành viên trúng thầu.

Đại diện HNX cho biết phiên đấu thầu được thực hiện trên hệ thống mua lại trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn (viết tắt là hệ thống ABBS) do đơn vị này xây dựng và phát triển.

Theo HNX, Thông tư số 107/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính (hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước) đã mở ra cơ chế cho phép Kho bạc Nhà nước trở thành nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ, có thể mua lại trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp do chính tổ chức này phát hành.

Với quy định mới, Kho bạc Nhà nước cũng được thực hiện các giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ với các Ngân hàng thương mại (là thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ). Trái phiếu Chính phủ được Kho bạc Nhà nước chấp nhận mua lại là trái phiếu đang được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, có kỳ hạn còn lại tối đa không quá một năm, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán và được phép chuyển nhượng…

Nghiệp vụ mua lại trái phiếu Chính phủ của Kho bạc Nhà nước được kỳ vọng mang lại cho thị trường trái phiếu Chính phủ "làn gió" mới với sự tham gia của nhà đầu tư đặc biệt là Kho bạc. Điều này cũng góp phần hoàn thiện thị trường trái phiếu Chính phủ với các nghiệp vụ mới, gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, thúc đẩy các giao dịch trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp và hỗ trợ thanh khoản cho các thành viên thị trường.

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Cổ phiếu ngân hàng có còn hấp dẫn?

Cổ phiếu ngân hàng có còn hấp dẫn?

(ĐTTCO) - Thời gian gần đây, trong khi nhóm cổ phiếu bất động sản hay chứng khoán liên tục dẫn sóng, nhóm ngân hàng chỉ đi ngang, thậm chí nhiều mã đi xuống. Liệu nhóm nhà băng đã không còn hấp dẫn nhà đầu tư?