Lập tổ kiểm tra 3 CT kinh doanh xăng dầu lớn

Bộ Tài chính vừa ký quyết định thành lập ba tổ kiểm tra giá nhập khẩu xăng dầu tại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam; Tổng công ty Dầu Việt Nam và tại các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối (gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xăng dầu TPHCM và công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dầu khí Đồng Tháp).

Các tổ kiểm tra sẽ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để xác định giá vốn các mặt hàng xăng dầu tồn kho tính đến ngày 26-8, giá nhập khẩu trong giai đoạn từ 1-1 đến hết ngày 15-9; rà soát các khoản chi phí thực tế liên quan đến kinh doanh của các doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh xăng, dầu.

Đồng thời, các tổ kiểm tra sẽ rà soát kết quả sản xuất, kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp đến thời điểm lập Báo cáo kế toán gần nhất với thời điểm kiểm tra; kiểm tra việc chấp hành các quy định về trích và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tính đến hết ngày 15-9.

Quyết định của Bộ Tài chính nhằm có thêm cơ sở hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu, tiếp theo các hoạt động trong thời gian qua của Bộ Tài chính như yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu đầu mối báo cáo thực trạng kinh doanh, nhập khẩu; đề nghị thương vụ Việt Nam tại một số nước trong khu vực cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh, điều hành giá xăng dầu ở các nước bạn tổ chức hội thảo rộng rãi để ghi nhận những ý kiến trái chiều về thực trạng kinh doanh, quản lý điều hành giá xăng dầu…

Các tin khác