MB: Lợi nhuận hợp nhất trước thuế 3.221 tỷ đồng

(ĐTTCO) - MB vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán. Theo báo cáo này, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 3.221 tỷ đồng, trong đó, riêng ngân hàng đạt 3.151 tỷ đồng.

(ĐTTCO) - MB vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán. Theo báo cáo này, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 3.221 tỷ đồng, trong đó, riêng ngân hàng đạt 3.151 tỷ đồng.

 

Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp MB nằm trong nhóm dẫn đầu hệ thống ngân hàng TMCP về lợi nhuận và các chỉ tiêu hiệu quả (ROA đạt 1,2%, ROE đạt 13,3%, lợi nhuận/người). Các chỉ tiêu cơ bản khác đều hoàn thành và hoàn thành tốt theo kế hoạch.

Cụ thể, tổng tài sản của MB đạt 221.042 tỷ đồng, tăng 10,3%; vốn chủ sở hữu đạt 23.183 tỷ đồng, tăng 35%.  So với 2014, tăng trưởng huy động của MB đạt 8,2%, tăng trưởng dư nợ cho vay đạt 19,6% (không bao gồm 2 chi nhánh nước ngoài).

Nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,62%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 12,85%. Tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung dài hạn là 22,87%. Thanh khoản ngân hàng được đảm bảo.

Năm 2015, MB tiếp tục chú trọng đầu tư ứng dụng dựa trên nền tảng tích hợp công nghệ cao, như dự án phát triển sản phẩm dịch vụ thông qua kênh liên kết với Viettel nhằm đem lại nhiều tiện ích gia tăng cho khách hàng; Quản lý vận hành và thẩm định tập trung (BPM, CRM); nâng cao quản lý dữ liệu theo quy mô tập đoàn (DC – DR)…

Đồng thời, để nâng cao năng lực và củng cố mô hình tập đoàn với các công ty con tại các mảng chủ chốt và tiềm năng, MB đã thành lập 2 công ty con tại lĩnh vực Bảo hiểm nhân thọ (MB Ageas Life) và tài chính tiêu dùng (MFinance).

 Với những kết quả đạt được, MB đã vinh dự được Đảng và nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động - đây là mốc son quan trọng đánh dấu quá trình phấn đấu của toàn thể Ban lãnh đạo, CBNV trong suốt 21 năm qua, đặc biệt là giai đoạn 2011-2015.

Bên cạnh đó, trong năm 2015 MB cũng đạt được nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như: Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Cờ thi đua của Chính phủ; Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2015; Top 20 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất năm 2014; Giải thường Best of the Best do độc giả tạp chí Robb Report bình chọn, Doanh nhân - Doanh nghiệp xuất sắc ASEAN 2015…

Các tin khác