Môi giới chứng khoán không được tham gia các nhóm lôi kéo nhà đầu tư

(ĐTTCO)-Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu người hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán không được tham gia các diễn đàn, hội nhóm trên mạng để lôi kéo nhà đầu tư với tư cách đại diện công ty.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán phải tuân thủ nghiêm quy định về quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư, không được thực hiện các hoạt động làm cho công chúng đầu tư hiểu rằng công ty chứng khoán huy động tiền gửi.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết cơ quan này đã có chỉ đạo yêu cầu các công ty chứng khoán nâng cao chất lượng hoạt động và an toàn tài chính. Cơ quan quản lý yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật chứng khoán trong hoạt động kinh doanh chứng khoán; không được thực hiện hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ về chứng khoán, tài chính khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép, chấp thuận hoặc chưa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Các công ty chứng khoán không được thực hiện hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ khi chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh ngoài quy định của Luật Chứng khoán.

Các công ty chứng khoán đảm bảo khả năng thanh khoản, chi trả tiền gửi giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong mọi tình huống.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các công ty chứng khoán tăng cường kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của công ty chứng khoán theo quy định tại Điều 89 Luật Chứng khoán và quy định pháp luật có liên quan.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã chỉ đạo các công ty chứng khoán tăng cường quản lý người hành nghề chứng khoán; yêu cầu người hành nghề chứng khoán tại công ty nghiêm túc chấp hành: khi tư vấn cho khách hàng phải công bố số chứng chỉ hành nghề chứng khoán; không được tham gia các diễn đàn, hội nhóm trên không gian mạng (ngoài diễn đàn, hội nhóm được công ty chứng khoán đồng ý, chấp thuận) để tư vấn đầu tư tài chính, chứng khoán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán chứng khoán với tư cách đại diện công ty chứng khoán.

Khi tham gia các diễn đàn, hội nhóm được công ty chứng khoán chấp thuận, người hành nghề chứng khoán phải tuân thủ trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán, không được thực hiện các hành vi bị cấm, các hành vi mà công ty chứng khoán bị hạn chế hoặc không được phép thực hiện theo quy định pháp luật.

Cơ quan quản lý yêu cầu các công ty chứng khoán tăng cường an ninh, an toàn thông tin, theo dõi, nắm bắt thông tin về các đường link lạ dẫn đến trang thông tin điện tử (website) giả mạo công ty chứng khoán, các website, mạng xã hội, diễn đàn, hội nhóm trên không gian mạng sử dụng trái phép hình ảnh, thương hiệu của công ty chứng khoán.

Khi phát hiện các đường link, website, mạng xã hội, hội nhóm, diễn đàn trên không gian mạng có nghi vấn giả mạo, công ty chứng khoán cần thông báo ngay cho cơ quan công an, kịp thời cảnh báo để có biện pháp ngăn chặn, hạn chế thiệt hại xảy ra.

Ngoài ra, công ty chứng khoán cần thường xuyên theo dõi thông tin nghi vấn trên không gian mạng để kịp thời cảnh báo phương thức, thủ đoạn của các đối tượng giả mạo website của công ty nhằm mục đích thực hiện huy động vốn trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư, các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng trong bối cảnh mới của thị trường, việc nâng cao chất lượng hoạt động của các công ty chứng khoán tiếp tục là một ưu tiên lớn của cơ quan quản lý.

Hệ thống các công ty chứng khoán đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển tích cực, minh bạch của thị trường chứng khoán. Do vậy, “sức khỏe” hoạt động và chất lượng cung cấp dịch vụ cho khách hàng của các công ty chứng khoán được tăng cường sẽ góp phần hỗ trợ thị trường phát triển lành mạnh và bền vững hơn.

Các tin khác