Năm 2016, doanh thu Baoviet Fund tăng gấp rưỡi

(ĐTTCO) - Tính đến 31-12-2016, tổng tài sản quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đạt 38.122 tỷ đồng, tăng trưởng 22,9% so với cùng kỳ năm ngoái; Doanh thu đạt 88,54 tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 24,95%, tăng 64,7% so với năm 2015.

(ĐTTCO) - Tính đến 31-12-2016, tổng tài sản quản lý của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đạt 38.122 tỷ đồng, tăng trưởng 22,9% so với cùng kỳ năm ngoái; Doanh thu đạt 88,54 tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 24,95%, tăng 64,7% so với năm 2015.

 

Trong năm 2016, 2 quỹ mở mới được ra đời và vận hành thành công, thu hút được đông đảo NĐT tổ chức và cá nhân tham gia; dự án phần mềm quản lý đầu tư chính thức được vận hành; hoạt động đầu tư và quản lý danh mục đạt kết quả tốt, đáp ứng và vượt kỳ vọng của khách hàng…

Trong năm 2017, Baoviet Fund đặt mục tiêu phát huy vai trò trụ cột trong hoạt động đầu tư và dự án hợp lực đầu tư; triển khai các sản phẩm mới như quỹ REIT, ETF, quỹ hưu trí và tìm kiếm cơ hội đầu tư mới; xây dựng và triển khai cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính vào hệ thống kênh phân phối của Bảo Việt.

Ông Đậu Minh Lâm, Tổng GĐ Baoviet Fund kỳ vọng: Năm 2017 được kỳ vọng sẽ là một năm bứt phá của Baoviet Fund, tập thể Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt sẽ luôn đồng lòng, quyết tâm thực hiện đổi mới trong tất cả các mảng hoạt động để trở thành nòng cốt trong dự án sản phẩm dịch vụ tài chính của Bảo Việt và trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành quản lý quỹ Việt Nam.

Các tin khác