Ngân hàng mua USD cao hơn giá niêm yết

(ĐTTC) - Ngày 9-6-2011, Ngân hàng Đại Á (DaiABank) đã triển khai sản phẩm “Tiết kiệm/Tiền gửi chuyển đổi”. Theo đó, khách hàng tổ chức/cá nhân được hưởng lợi 2 lần khi bán USD cho DaiABank với giá cao hơn tỷ giá niêm yết thông thường trên thị trường và gửi lại VNĐ với lãi suất cao.

(ĐTTC) - Ngày 9-6-2011, Ngân hàng Đại Á (DaiABank) đã triển khai sản phẩm “Tiết kiệm/Tiền gửi chuyển đổi”. Theo đó, khách hàng tổ chức/cá nhân được hưởng lợi 2 lần khi bán USD cho DaiABank với giá cao hơn tỷ giá niêm yết thông thường trên thị trường và gửi lại VNĐ với lãi suất cao.

Để hưởng được tỷ giá bán cao, sau khi bán USD ra lấy VNĐ, khách hàng gửi tiết kiệm số tiền quy đổi này với lãi suất cao nhất hiện tại là 14%. Mức gửi tối thiếu là 1.000USD với các kỳ hạn: 2, 3 tuần và 1 tháng.

DaiABank cho rằng đây là sản phẩm được triển khai phù hợp với chính sách của NHNN nhằm hạn chế giữ ngoại tệ trong dân và tổ chức, doanh nghiệp - khuyến khích bán USD cho ngân hàng.

Bên cạnh đó, thực tế gửi tiền bằng VNĐ có lãi suất khá cao hơn so với lãi suất USD hiện hành là 2%/năm cho cá nhân sau khi NHNN đưa ra trần huy động ngoại tệ.

Thực tế, trước đó nhiều NHTM cũng áp dụng chính sách này với khách hàng bán vàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng được bán giá cao hơn giá niêm yết.

Theo một chuyên gia, các ngân hàng dự đoán việc hạ trần lãi suất USD xuống khách hàng sẽ chuyển qua vay tiền đồng nên đây cũng là một hình thức cạnh tranh hút vốn tiền đồng của các NHTM khi trần lãi suất tiền đồng vẫn bị quy định là 14%/năm.

Các tin khác