Ngành tài chính tập trung hoàn thành thu ngân sách

Tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Bộ Tài chính ngày 4/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đề nghị toàn ngành tài chính tiếp tục điều hành đồng bộ hiệu quả chính sách tài khóa, tập trung phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước.

Tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Bộ Tài chính ngày 4/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đề nghị toàn ngành tài chính tiếp tục điều hành đồng bộ hiệu quả chính sách tài khóa, tập trung phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước.

Theo Phó Thủ tướng, ngành tài chính phải điều hành ngân sách chủ động, tích cực đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, yêu cầu đột xuất như bão lũ, an ninh quốc phòng...

Phó Thủ tướng nhấn mạnh ngành tài chính cần đánh giá lại ngân sách 2014, dự báo các nguồn lực có thể sử dụng, dự kiến điều hành từ nay đến cuối năm, từng cấp ngân sách. Bên cạnh đó, ngành tài chính tham mưu cho các cấp ủy chính quyền địa phương, Chính phủ để xây dựng phương án ứng phó các tình huống phát sinh, đặc biệt phải chủ động mở rộng quan hệ kinh tế thương mại.

Về vấn đề nợ công, Phó Thủ tướng chỉ rõ Bộ Tài chính phải quản lý chặt chẽ. Hiện nợ công của Việt Nam vẫn ở giới hạn an toàn cho phép, cơ cấu nợ tốt, chủ yếu nợ dài hạn và ODA... Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng để giảm nợ công thì việc sử dụng nguồn vốn vay phải được kiểm soát chặt chẽ để mang lại hiệu quả.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục góp phần thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, tăng cường thanh kiểm tra về chính sách pháp luật tài chính ngân sách, cải cách các thủ tục hành chính, quản lý rủi ro đồng thời, tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, kiên trì điều hành giá theo thị trường có quản lý của Nhà nước.

Trong những tháng cuối năm 2014, để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết bộ sẽ tập trung thực hiện xây dựng các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm năm 2014, chủ động rà soát, tham mưu chương trình xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với thực trạng của nền kinh tế.

Bộ Tài chính chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất-kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, hải quan, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Cơ quan thuế, hải quan tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về quản lý thu ngân sách Nhà nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014.

Về điều hành quản lý chi ngân sách Nhà nước, ngành tài chính tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, đẩy mạnh xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; hạn chế tối đa việc ứng vốn từ ngân sách Nhà nước cho các công trình, dự án, trừ trường hợp cho các dự án cấp bách, đảm bảo nguồn chi cho các nhiệm vụ quan trọng, trong đó ưu tiên cho các nhiệm vụ quốc phòng an ninh và chi cho con người, an sinh xã hội...

Ngành tăng cường công tác quản lý giá cả thị trường; đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế một cách tổng thể, nhất là tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm. Cùng với đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý đầy đủ, kịp thời và nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân và tập thể vi phạm pháp luật, kỷ cương, kỷ luật của ngành.

Báo cáo của ngành tài chính cho thấy, 6 tháng đầu năm, toàn ngành thu ngân sách ước đạt 413,6 nghìn tỷ đồng, đạt 52,8% dự toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2013. Chi ngân sách Nhà nước, thực hiện 6 tháng đầu năm ước đạt 492,4 nghìn tỷ đồng, bằng 48,9% dự toán, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2013. Bội chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước 78,8 nghìn tỷ đồng, bằng 35,2% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm. Số bội chi được bù đắp bằng vay trong nước và vay ngoài nước theo kế hoạch.

Đánh giá về công tác thu chi ngân sách, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp cho biết công tác điều hành ngân sách Nhà nước được triển khai thực hiện trên cơ sở quán triệt quan điểm chặt chẽ và tiết kiệm, trong đó công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước được triển khai khẩn trương, quyết liệt; công tác quản lý chi ngân sách Nhà nước được tăng cường, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả; ngân sách Nhà nước được điều hành chủ động, đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán, yêu cầu đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng an ninh và xử lý kịp thời các nhu cầu bảo đảm an sinh xã hội; công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước tiếp tục được chú trọng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước vẫn còn hạn chế, khó khăn cần khắc phục như công tác quản lý thu có nơi, có lúc còn chưa chặt chẽ; việc xử lý nợ đọng thuế tuy đã đạt một số kết quả tích cực, nhưng số nợ đọng vẫn còn lớn và tiếp tục phát sinh; vẫn còn tình trạng cố ý trốn tránh nghĩa vụ về thuế, gian lận thuế, buôn lậu, gian lận thương mại./.

Các tin khác