Từ khóa: #Nghị quyết 19

Môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có nhiều cải thiện trong những năm qua.

Nghị quyết 19 thành Nghị quyết 02 và chỉ đạo của Thủ tướng

(ĐTTCO)-Khác với các năm trước, Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019 dự kiến sẽ được đánh số 02, ngay sau Nghị quyết 01 của Chính phủ, thể hiện rõ tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng “bứt phá đầu tiên là thể chế”.
  Cải cách còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa đột phá

  Cải cách còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa đột phá

  (ĐTTCO) - Đánh giá sau 5 năm (2014-2018) thực hiện các Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bà NGUYỄN MINH THẢO (ảnh), Trưởng ban Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - CIEM), nhìn nhận:

  Nghị quyết 19 “đốt nóng” trên dưới

  Nghị quyết 19 “đốt nóng” trên dưới

  (ĐTTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.